14 jan 2015 17:33

23 jan 2015 15:56

Folktandvården kräver lägre hyra

Folktandvården i Stenstorp säger upp hyreskontraktet från årsskiftet, enligt ett avtal signerat Västfastigheter.
– Det är en teknisk grej. Vi skriver på ett år i taget, men har inga planer på att lägga ner, säger klinikchef Louise Hoffman.

Enligt Erik Eklind på Västfastigheter är det vanligt med treårskontrakt. Att man går över till ettårskontrakt har sin förklaring.

– Vi vill ha sänkt hyra och får ta en diskussion med kommunen om det är möjligt.

Han tillägger dock att hyresläget är lågt i Stenstorp.

Sedan några år är ett rum överflödigt för verksamheten.

I dag finns 1,5 tandläkartjänst med tandhygienist och tre tandsköterskor. Alla jobbar dock inte heltid. För närvarande har kliniken 2 000 patienter.

– Bemanningen var högre förr. På 1990-talet fanns det två tandläkare på heltid, säger Louise Hoffman.

Orsaken till minskningen?

– Idag ser det lite annoruludna ut nu med fler tandhygienister istället Och så har vi bättre tandhälsa idag.

Louise Hoffman som även är klinikchef i Falköping och Floby påpekar att de ligger i fas med patienterna i Stenstorp.

– Men vi tar gärna emot fler.

Det finns politiskt beslut att tandvården ska vara kvar.

– Det är en viktig verksamhet för en bygd att det ska vara kvar och det gäller så väl läkare som sköterska.

Tandvården har legat i samma lokaler i Stenstorp sedan huset byggdes på 1980-talet.

Enligt Erik Eklind på Västfastigheter är det vanligt med treårskontrakt. Att man går över till ettårskontrakt har sin förklaring.

– Vi vill ha sänkt hyra och får ta en diskussion med kommunen om det är möjligt.

Han tillägger dock att hyresläget är lågt i Stenstorp.

Sedan några år är ett rum överflödigt för verksamheten.

I dag finns 1,5 tandläkartjänst med tandhygienist och tre tandsköterskor. Alla jobbar dock inte heltid. För närvarande har kliniken 2 000 patienter.

– Bemanningen var högre förr. På 1990-talet fanns det två tandläkare på heltid, säger Louise Hoffman.

Orsaken till minskningen?

– Idag ser det lite annoruludna ut nu med fler tandhygienister istället Och så har vi bättre tandhälsa idag.

Louise Hoffman som även är klinikchef i Falköping och Floby påpekar att de ligger i fas med patienterna i Stenstorp.

– Men vi tar gärna emot fler.

Det finns politiskt beslut att tandvården ska vara kvar.

– Det är en viktig verksamhet för en bygd att det ska vara kvar och det gäller så väl läkare som sköterska.

Tandvården har legat i samma lokaler i Stenstorp sedan huset byggdes på 1980-talet.