15 jan 2015 10:57

23 jan 2015 15:18

Arlas ostaffär ska granskas

NÄRINGSLIV: Försäljningen av Falbygdens ost skjuts upp

Konkurrensverket har startat en utredning om Arlas köp av Falbygdens ost riskerar att hämma konkurrensen. Därmed skjuts affären upp på obestämd tid.

Det var i november i fjol som Arla Foods anmälde till Konkurrensverket att man köpt grossisten Falbygdens ost i Falköping av Atria Sverige.

Efter att ha gjort en inledande utredning om affären har myndigheten beslutat att inleda en så kallad särskild undersökning. Beslutet har fattat av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Tre månader

Syftet är att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen eller utvecklingen på den svenska ostmarknaden. I utredningen ska verket särskilt utreda om affären medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

Konkret innebär beslutet att Konkurrensverket senast den 15 mars ska besluta om att godkänna affären eller ansöka hos Stockholms tingsrätt om ett förbud mot förvärvet.

Det var i november i fjol som Arla Foods anmälde till Konkurrensverket att man köpt grossisten Falbygdens ost i Falköping av Atria Sverige.

Efter att ha gjort en inledande utredning om affären har myndigheten beslutat att inleda en så kallad särskild undersökning. Beslutet har fattat av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Tre månader

Syftet är att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen eller utvecklingen på den svenska ostmarknaden. I utredningen ska verket särskilt utreda om affären medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

Konkret innebär beslutet att Konkurrensverket senast den 15 mars ska besluta om att godkänna affären eller ansöka hos Stockholms tingsrätt om ett förbud mot förvärvet.