16 jan 2015 10:47

23 jan 2015 15:57

Nytt härbärge på fullmäktige

POLITIK: FP-motion om lågtröskelboende

En motion från Folkpartiet om att inrätta ett nytt härbärge i Falköping. Det är en av frågorna på kommunfullmäktiges januarisammanträde.

Ledamöterna i Falköpings kommunfullmäktige ska vid sammanträdet den 26 januari bland annat debattera två motioner.

Ursprungsmärkning

Den första kommer från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och tar upp frågan om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar.

I den andra motionen föreslår Folkpartiets fullmäktigegrupp att det ska inrättas ett nytt härbärge/lågtröskelboende i Falköping.

Fullmäktige ska också bland annat besluta om borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping och anta en ny detaljplan för Faleviområdet.

Ledamöterna i Falköpings kommunfullmäktige ska vid sammanträdet den 26 januari bland annat debattera två motioner.

Ursprungsmärkning

Den första kommer från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och tar upp frågan om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar.

I den andra motionen föreslår Folkpartiets fullmäktigegrupp att det ska inrättas ett nytt härbärge/lågtröskelboende i Falköping.

Fullmäktige ska också bland annat besluta om borgensåtagande för bostadsrättsföreningen Tryggheten Falköping och anta en ny detaljplan för Faleviområdet.