17 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Översyn av skolorganisation väntar

En genomlysning av skolorganisationen ska genomföras av den nya barn- och utbildningsnämnden som bildades vid nyår. Situationen med närmare fyra månaders kö till plats inom förskolan samt lärarbrist har tidigare benämnts akut.

– Oerhört viktigt att vi löser det här. Det är en av de första frågorna vi ska ta tag i, säger Ingvor Bergman, S, ny ordförande i nämnden.

I slutet av förra året fattade nämnden beslut om att såväl elevhälsoorganisationen och skolorganisationen ska utredas. På tisdag ska arbetsutskottet diskutera om utredningen ska kompletteras med något.

– Framförallt vem som ska göra det. Ska vi använda befintliga resurser eller upphandla tjänsten?

Bakgrunden är att beläggningen på skolorna har ändrats. För några år sedan fanns det tomma platser i skolan. En utredning som då skulle tillsättas avbröts. Sedan dess har situationen förändrats till platsbrist inom förskolan och skolan.

– Beläggningen är i fokus. Därför ska vi se över enheterna. Frågetecken som behöver rätas ut är hur betygen ska se ut på riksnivå och behörigheten på lärare som vi måste uppfylla.

Frågan kommer att diskuteras med så väl förvaltning som rektorer som har ansvar för det pedagogiska arbetet.

– Vi är rörande eniga inom nämnden om det här.

Nu har alltså trycket ökat på skolan de senaste åren.

– Det är en angenäm situation att vi inte behöver stänga några skolor, men vi måste se till nya behov.

Ingvor Bergman flaggar för att nya typer av kompetens kan uppstå. Detta för att samma förutsättningar ska gälla oavsett var i kommunen man går i skola.

– Man ska till exempel kunna utföra labbar eller läsa franska oavsett var man går.

Trots nybygget med Hästbackens förskola i centrum kvarstår behov av fler platser.

Hur stora grepp är ni beredda att ta för att lösa situationen?

– Vi har en skyldighet att möta de behov som finns. Annars är det en uppenbar risk att de familjer som flyttat hit flyttar ut.

Högre löner för att locka hit personal?

– Inget vi har tagit hänsyn till. Men vi vet av erfarenhet, oavset yrke, att en brist trissar upp lönerna.

Ingvor Berman påpekar att den förskoleutbildning som sker på Lärcenter ihop med Karlstad Universitet är en oerhörd tillgång.

– Och det skapar bra möjligheter att vikariera i kommunen.

– Oerhört viktigt att vi löser det här. Det är en av de första frågorna vi ska ta tag i, säger Ingvor Bergman, S, ny ordförande i nämnden.

I slutet av förra året fattade nämnden beslut om att såväl elevhälsoorganisationen och skolorganisationen ska utredas. På tisdag ska arbetsutskottet diskutera om utredningen ska kompletteras med något.

– Framförallt vem som ska göra det. Ska vi använda befintliga resurser eller upphandla tjänsten?

Bakgrunden är att beläggningen på skolorna har ändrats. För några år sedan fanns det tomma platser i skolan. En utredning som då skulle tillsättas avbröts. Sedan dess har situationen förändrats till platsbrist inom förskolan och skolan.

– Beläggningen är i fokus. Därför ska vi se över enheterna. Frågetecken som behöver rätas ut är hur betygen ska se ut på riksnivå och behörigheten på lärare som vi måste uppfylla.

Frågan kommer att diskuteras med så väl förvaltning som rektorer som har ansvar för det pedagogiska arbetet.

– Vi är rörande eniga inom nämnden om det här.

Nu har alltså trycket ökat på skolan de senaste åren.

– Det är en angenäm situation att vi inte behöver stänga några skolor, men vi måste se till nya behov.

Ingvor Bergman flaggar för att nya typer av kompetens kan uppstå. Detta för att samma förutsättningar ska gälla oavsett var i kommunen man går i skola.

– Man ska till exempel kunna utföra labbar eller läsa franska oavsett var man går.

Trots nybygget med Hästbackens förskola i centrum kvarstår behov av fler platser.

Hur stora grepp är ni beredda att ta för att lösa situationen?

– Vi har en skyldighet att möta de behov som finns. Annars är det en uppenbar risk att de familjer som flyttat hit flyttar ut.

Högre löner för att locka hit personal?

– Inget vi har tagit hänsyn till. Men vi vet av erfarenhet, oavset yrke, att en brist trissar upp lönerna.

Ingvor Berman påpekar att den förskoleutbildning som sker på Lärcenter ihop med Karlstad Universitet är en oerhörd tillgång.

– Och det skapar bra möjligheter att vikariera i kommunen.

  • Rikard Jansson