19 jan 2015 14:53

23 jan 2015 15:18

Slog hustrun och sonen

"Korrigerade barnens beteende"

En 47-årig man har dömts till skyddstillsyn för att vid flera tillfällen ha misshandlat sin son och sin hustru i den gemensamma bostaden i Falköping.

Mannen från Falköping döms för fyra fall av misshandel. Skaraborgs tingsrätt fastställer påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Han döms också att betala 5 000 kronor i skadestånd till hustrun och 11 000 kronor till sonen.

Åklagaren hade åtalat 47-åringen misstänkt för grov fridskränkning i fallet med sonen, men tingsrätten valde att rubricera de gärningarna som misshandel. Tingsrätten friar också Falköpingsbon från tre av anklagelserna om att ha misshandlat sonen och hustrun.

”Sunda regler”

Mannen döms för att vid ett tillfälle i maj 2013 ha givit hustrun en örfil och dragit henne i håret.

Han döms vidare för att ha slagit sin son i ansiktet med en toffel, ha sprungit i kapp och brottat ned sonen på gräsmattan och tryckt hans huvud mot marken samt slagit sonen i ansiktet med öppen hand.

Under rättegången nyligen vid tingsrätten i Skövde hävdade 47-åringen att han och hustrun haft helt olika syn på hur barnen skulle uppfostras.

Hustrun ska, enligt mannen, ha varit för en fri uppfostran medan han ansett att barnen behöver sunda regler. Det har varit hans uppgift att korrigera barnens beteende. För att stoppa bråk har han tagit hårt i barnen, men aldrig mer än vad som krävts.

Tingsrätten skriver i domen att det inte är visat att de tre gärningarna mot sonen utgjort led i en upprepad kränkning av dennes integritet och varit ägnade att allvarligt skada hans självkänsla. ”XX ska därför inte dömas för grov fridskränkning, utan för misshandel”.

Mannen från Falköping döms för fyra fall av misshandel. Skaraborgs tingsrätt fastställer påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Han döms också att betala 5 000 kronor i skadestånd till hustrun och 11 000 kronor till sonen.

Åklagaren hade åtalat 47-åringen misstänkt för grov fridskränkning i fallet med sonen, men tingsrätten valde att rubricera de gärningarna som misshandel. Tingsrätten friar också Falköpingsbon från tre av anklagelserna om att ha misshandlat sonen och hustrun.

”Sunda regler”

Mannen döms för att vid ett tillfälle i maj 2013 ha givit hustrun en örfil och dragit henne i håret.

Han döms vidare för att ha slagit sin son i ansiktet med en toffel, ha sprungit i kapp och brottat ned sonen på gräsmattan och tryckt hans huvud mot marken samt slagit sonen i ansiktet med öppen hand.

Under rättegången nyligen vid tingsrätten i Skövde hävdade 47-åringen att han och hustrun haft helt olika syn på hur barnen skulle uppfostras.

Hustrun ska, enligt mannen, ha varit för en fri uppfostran medan han ansett att barnen behöver sunda regler. Det har varit hans uppgift att korrigera barnens beteende. För att stoppa bråk har han tagit hårt i barnen, men aldrig mer än vad som krävts.

Tingsrätten skriver i domen att det inte är visat att de tre gärningarna mot sonen utgjort led i en upprepad kränkning av dennes integritet och varit ägnade att allvarligt skada hans självkänsla. ”XX ska därför inte dömas för grov fridskränkning, utan för misshandel”.