20 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Flest Falköpingsbor i småhus

SCB-STATISTIK.: Vanligast att äga sin bostad

Att bo i ett ägt småhus är den vanligaste boendeformen i Falköping. Näst vanligast är att bo med hyresrätt. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB:s statistik över hur befolkningen bor visar att den i särklass vanligaste boendeformen i Falköping, 8 003 av 14 147 hushåll, är småhus med äganderätt. Det betyder att 20 620 av 31 988 Falköpingsbor bor i ägt småhus. Näst vanligast är hyresrätt i flerbostadshus. Den boendeformen har 4 182 hushåll (7 558 invånare).

På bronsplats i Falköping kommer bostadsrätt i flerbostadshus. Där är siffran 1 145 hushåll (1 783 invånare). Detta är också den vanligaste boendeformen för ensamhushåll.

Utöver dessa tre mest vanligaste boendeformer bor 370 i småhus med hyresrätt, 146 i småhus med bostadsrätt, 415 i specialbostäder och 441 i övrigt boende. För 655 personer invånare i Falköping saknas uppgift om boendeform.

Falköping är som andra

Även sett över hela riket är att bo i ett ägt småhus den vanligaste boendeformen. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus vid årsskiftet 2013/2014 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus. Ägt småhus är den vanligaste boendeformen i 93 procent av Sveriges kommuner.

SCB:s statistik över hur befolkningen bor visar att den i särklass vanligaste boendeformen i Falköping, 8 003 av 14 147 hushåll, är småhus med äganderätt. Det betyder att 20 620 av 31 988 Falköpingsbor bor i ägt småhus. Näst vanligast är hyresrätt i flerbostadshus. Den boendeformen har 4 182 hushåll (7 558 invånare).

På bronsplats i Falköping kommer bostadsrätt i flerbostadshus. Där är siffran 1 145 hushåll (1 783 invånare). Detta är också den vanligaste boendeformen för ensamhushåll.

Utöver dessa tre mest vanligaste boendeformer bor 370 i småhus med hyresrätt, 146 i småhus med bostadsrätt, 415 i specialbostäder och 441 i övrigt boende. För 655 personer invånare i Falköping saknas uppgift om boendeform.

Falköping är som andra

Även sett över hela riket är att bo i ett ägt småhus den vanligaste boendeformen. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus vid årsskiftet 2013/2014 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus. Ägt småhus är den vanligaste boendeformen i 93 procent av Sveriges kommuner.