22 jan 2015 13:19

23 jan 2015 15:18

Film om ensamkommande

KOMMUNALT

Barn- och utbildningsnämnden får 35 000 kronor för simundervisning för nyanlända barn och ungdomar. Socialnämnden får 250 000 kronor för informationsinsatser om mottagande av ensamkommande barn.

– De ska göra bland annat göra filmer om de ensamkommande barnen, deras historia. Det är väldigt många som inte vet vad det för människor som kommer. Därför behöver vi kommunicera det eftersom det gärna sprids fördomar och myter, säger Conny Johansson, ordförande (S) i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Pengarna tas ur den prestationsbaserade potten där det finns 2,6 miljoner kronor.

– De kan bara användas till aktiviteter för dem som har kommit hit.

Sverigedemokraterna yrkade avslag.

Barn- och utbildningsnämnden får 35 000 kronor för simundervisning för nyanlända barn och ungdomar. Socialnämnden får 250 000 kronor för informationsinsatser om mottagande av ensamkommande barn.

– De ska göra bland annat göra filmer om de ensamkommande barnen, deras historia. Det är väldigt många som inte vet vad det för människor som kommer. Därför behöver vi kommunicera det eftersom det gärna sprids fördomar och myter, säger Conny Johansson, ordförande (S) i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Pengarna tas ur den prestationsbaserade potten där det finns 2,6 miljoner kronor.

– De kan bara användas till aktiviteter för dem som har kommit hit.

Sverigedemokraterna yrkade avslag.