22 jan 2015 13:19

23 jan 2015 15:18

Ksau avslog motion om avgiftsfri skola

KOMMUNALT

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har skrivit en motion om en helt avgiftsfri skola. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog den på sitt möte i veckan.

– Vi har konstaterat att skollagen säger att skolan i grunden ska vara avgiftsfri, men man kan göra undantag och i vissa fall kan man ta en mindre symbolisk avgift. Det har vi tagit fasta på, det är så verkligheten ser ut, säger Conny Johansson, ordförande (S).

Barn och utbildningsnämnden har tagit till sig att se över hur det ser ut på skolorna i kommunen.

– Det man kan misstänka är att det inte riktigt ser likadant ut överallt. Då behöver barn och utbildning en gemensam policy. Vår målsättning är så lite avgifter som möjligt, säger Conny Johansson.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har skrivit en motion om en helt avgiftsfri skola. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog den på sitt möte i veckan.

– Vi har konstaterat att skollagen säger att skolan i grunden ska vara avgiftsfri, men man kan göra undantag och i vissa fall kan man ta en mindre symbolisk avgift. Det har vi tagit fasta på, det är så verkligheten ser ut, säger Conny Johansson, ordförande (S).

Barn och utbildningsnämnden har tagit till sig att se över hur det ser ut på skolorna i kommunen.

– Det man kan misstänka är att det inte riktigt ser likadant ut överallt. Då behöver barn och utbildning en gemensam policy. Vår målsättning är så lite avgifter som möjligt, säger Conny Johansson.