23 jan 2015 15:14

29 jan 2015 06:01

Metaller analyserades under temadag

METALLER: Föreläsningar om framställning av olika metaller

Läran om framställning av metaller stod på schemat när Yrkeshögskolans Guldsmedsutbildning höll temadag på Lärcenter under fredagen.

Guldsmeder och studenter från Yrkeshögskolans och Ållebergsgymnasiets guldsmedsutbildningar bjöds under fredagen in till temadag i hörsalen på Lärcenter för att lära sig mer om framställning av olika metaller.

”Bör känna till”

– Jag fick den här idén för tre år sedan eftersom jag tycker att det här är ämnen som våra studenter bör känna till, om de inte vet hur metaller beter sig är det svårt att jobba med dem, säger Bernard Stachacke som är lärare på Yrkeshögskolans guldsmedsutbildning.

Fackterminologi

Under dagen var tre olika metallurger inbjudna för att föreläsa inom sitt specifika område.

– Först funderade jag på att ta hit metallurger från England och Tyskland, men sedan insåg jag att fackterminologin på detta område är ganska avancerat, så jag tyckte att det var bättre att ta hit svenska föreläsare istället, så att studenterna förstår vad de pratar om, säger Stachacke.

Legeringar och sintring

Trots att det endast finns ett fåtal metallurger i Sverige hittade han tre som passade dagens ändamål.

– Mile Diskovski från företaget Norsk svensk Guld, NSG, är här och berättar om legeringar och olika metallstrukturer, säger han och fortsätter:

– Även Patrik Reineborg från Guldbolaget i Bergkvara har kommit för att berätta om sintring, alltså när metaller inte löds ihop utan sammanfogas ihop med hjälp av så kallad sintring.

Materialanalys

På plats fanns också Ronnie Söderberg från företaget Holger Andreasen som arbetar med materialanalys av olika metaller.

– Vi har olika mätredskap som bland annat gör att metallen avger en viss energinivå som ger ett fingeravtryck om vilka grundämnen metallen består av, förklarar han.

Med hjälp av de medhavda redskapen erbjöd han studenterna att får olika metaller analyserade

Koppar och guld

– Den här kedjan består av 57 procent koppar, medan själva smycket består av 75 procent guld, konstaterade han om en students halsband.

­– Då var det som jag misstänkte, svarade studenten.

Tydligt budskap

Men även om han är en stark förespråkare av olika tekniska lösningar hade han ett tydligt budskap till studenterna.

Använd sinnen

– Ni får aldrig glömma bort hantverkskunskapen och hur viktigt det är att lita på sin maggropskänsla.

– Använd era sinnen och känn hur tungt det är, hur det känns och hur det ser ut, det är minst lika viktigt som teknik, avslutar han.

Guldsmeder och studenter från Yrkeshögskolans och Ållebergsgymnasiets guldsmedsutbildningar bjöds under fredagen in till temadag i hörsalen på Lärcenter för att lära sig mer om framställning av olika metaller.

”Bör känna till”

– Jag fick den här idén för tre år sedan eftersom jag tycker att det här är ämnen som våra studenter bör känna till, om de inte vet hur metaller beter sig är det svårt att jobba med dem, säger Bernard Stachacke som är lärare på Yrkeshögskolans guldsmedsutbildning.

Fackterminologi

Under dagen var tre olika metallurger inbjudna för att föreläsa inom sitt specifika område.

– Först funderade jag på att ta hit metallurger från England och Tyskland, men sedan insåg jag att fackterminologin på detta område är ganska avancerat, så jag tyckte att det var bättre att ta hit svenska föreläsare istället, så att studenterna förstår vad de pratar om, säger Stachacke.

Legeringar och sintring

Trots att det endast finns ett fåtal metallurger i Sverige hittade han tre som passade dagens ändamål.

– Mile Diskovski från företaget Norsk svensk Guld, NSG, är här och berättar om legeringar och olika metallstrukturer, säger han och fortsätter:

– Även Patrik Reineborg från Guldbolaget i Bergkvara har kommit för att berätta om sintring, alltså när metaller inte löds ihop utan sammanfogas ihop med hjälp av så kallad sintring.

Materialanalys

På plats fanns också Ronnie Söderberg från företaget Holger Andreasen som arbetar med materialanalys av olika metaller.

– Vi har olika mätredskap som bland annat gör att metallen avger en viss energinivå som ger ett fingeravtryck om vilka grundämnen metallen består av, förklarar han.

Med hjälp av de medhavda redskapen erbjöd han studenterna att får olika metaller analyserade

Koppar och guld

– Den här kedjan består av 57 procent koppar, medan själva smycket består av 75 procent guld, konstaterade han om en students halsband.

­– Då var det som jag misstänkte, svarade studenten.

Tydligt budskap

Men även om han är en stark förespråkare av olika tekniska lösningar hade han ett tydligt budskap till studenterna.

Använd sinnen

– Ni får aldrig glömma bort hantverkskunskapen och hur viktigt det är att lita på sin maggropskänsla.

– Använd era sinnen och känn hur tungt det är, hur det känns och hur det ser ut, det är minst lika viktigt som teknik, avslutar han.

  • Anna Leijon