27 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Frias från kränkning men fälls för långsamhet

Falköpings kommun både frias och fälls av Skolinspektionen i ett ärende kring påstådda kränkningar av en grundskoleelev.

Det var i mars i fjol som föräldrarna till en elev på en kommunal grundskola i Falköping anmälde kommunen till Skolinspektionen. Föräldrarna menade att deras barn vid upprepade tillfällen utsatts för kränkande behandling av en lärare på skolan.

Burit ut eleven

Enligt anmälan skulle eleven flera gånger under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 ha blivit utskälld av sin lärare. Vid ett av dessa tillfällen skulle läraren dessutom ha burit ut eleven ur klassrummet under armen.

Orsakerna till lärarens uppträdande var enligt föräldrarna bland annat att eleven inte hunnit göra sin läxa och för att ha använt tuschpennor i sitt eget skrivhäfte.

Vid ett möte med rektorn fick föräldrarna en försäkran om att läraren skulle höra av sig direkt om något inträffade i klassrummet som föräldrarna behövde känna till. Men redan kort efter mötet inträffade ytterligare två händelser då eleven ska ha blivit utsatt av läraren.

Eleven hölls hemma

Till slut ville inte eleven gå till skolan och föräldrarna bestämde då att hålla sitt barn hemma. Det resulterade i att rektorn beslutade att en lärare skulle ge eleven undervisning i hemmet.

Skolinspektionen har nu utrett om eleven utsatts för kränkningar och om Falköpings kommun som huvudman för den aktuella skolan vidtagit tillräckliga åtgärder i anledning av de anmälda händelserna.

I sitt yttrande över anmälan säger Falköpings kommun bland annat att de anmälda tillsägelserna som eleven fått har varit kopplade till händelser kring vad eleven gjort och inte hur eleven är eller kring elevens karaktär.

Inte skulle störas

När det gäller händelsen då läraren skulle ha lyft eleven säger kommunen att läraren gick ut till eleven som befann sig i kapprummet och frågade vad som hänt. Läraren försökte få med sig eleven som inte ville detta.

Läraren lyfte då upp eleven till ett angränsande rum för att övriga elever inte skulle bli störda i sitt arbete.

”Det kan diskuteras om det var lämpligt att fysiskt lyfta eleven, men läraren bedömde det vara nödvändigt vid detta tillfälle. Att eleven blev buren var en engångsföreteelse för att vid detta tillfälle hantera både klassen och den enskilda eleven samtidigt”, skriver kommunen som tillbakavisar anklagelserna om att läraren utsatt eleven för kränkande behandling.

I sitt beslut säger Skolinspektionen att det inte är visat att eleven vid någon av de anmälda händelserna utsatts för kränkande behandling enligt skollagen av läraren.

Däremot menar myndigheten att skolan inte utredde uppgifterna om de påstådda händelserna tillräckligt skyndsamt.

Dröjde sex veckor

Skolinspektionen konstaterar att rektorn efter att ha fått kännedom om att eleven upplevt sig kränkt, dröjde sex veckor med att anmäla detta till huvudmannen. Därför anser Skolinspektionen att skolan brustit i sina skyldigheter och kräver att åtgärder vidtas.

Det var i mars i fjol som föräldrarna till en elev på en kommunal grundskola i Falköping anmälde kommunen till Skolinspektionen. Föräldrarna menade att deras barn vid upprepade tillfällen utsatts för kränkande behandling av en lärare på skolan.

Burit ut eleven

Enligt anmälan skulle eleven flera gånger under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 ha blivit utskälld av sin lärare. Vid ett av dessa tillfällen skulle läraren dessutom ha burit ut eleven ur klassrummet under armen.

Orsakerna till lärarens uppträdande var enligt föräldrarna bland annat att eleven inte hunnit göra sin läxa och för att ha använt tuschpennor i sitt eget skrivhäfte.

Vid ett möte med rektorn fick föräldrarna en försäkran om att läraren skulle höra av sig direkt om något inträffade i klassrummet som föräldrarna behövde känna till. Men redan kort efter mötet inträffade ytterligare två händelser då eleven ska ha blivit utsatt av läraren.

Eleven hölls hemma

Till slut ville inte eleven gå till skolan och föräldrarna bestämde då att hålla sitt barn hemma. Det resulterade i att rektorn beslutade att en lärare skulle ge eleven undervisning i hemmet.

Skolinspektionen har nu utrett om eleven utsatts för kränkningar och om Falköpings kommun som huvudman för den aktuella skolan vidtagit tillräckliga åtgärder i anledning av de anmälda händelserna.

I sitt yttrande över anmälan säger Falköpings kommun bland annat att de anmälda tillsägelserna som eleven fått har varit kopplade till händelser kring vad eleven gjort och inte hur eleven är eller kring elevens karaktär.

Inte skulle störas

När det gäller händelsen då läraren skulle ha lyft eleven säger kommunen att läraren gick ut till eleven som befann sig i kapprummet och frågade vad som hänt. Läraren försökte få med sig eleven som inte ville detta.

Läraren lyfte då upp eleven till ett angränsande rum för att övriga elever inte skulle bli störda i sitt arbete.

”Det kan diskuteras om det var lämpligt att fysiskt lyfta eleven, men läraren bedömde det vara nödvändigt vid detta tillfälle. Att eleven blev buren var en engångsföreteelse för att vid detta tillfälle hantera både klassen och den enskilda eleven samtidigt”, skriver kommunen som tillbakavisar anklagelserna om att läraren utsatt eleven för kränkande behandling.

I sitt beslut säger Skolinspektionen att det inte är visat att eleven vid någon av de anmälda händelserna utsatts för kränkande behandling enligt skollagen av läraren.

Däremot menar myndigheten att skolan inte utredde uppgifterna om de påstådda händelserna tillräckligt skyndsamt.

Dröjde sex veckor

Skolinspektionen konstaterar att rektorn efter att ha fått kännedom om att eleven upplevt sig kränkt, dröjde sex veckor med att anmäla detta till huvudmannen. Därför anser Skolinspektionen att skolan brustit i sina skyldigheter och kräver att åtgärder vidtas.