28 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

Risk att kommunen missar flyktingpengar

Missar kommunen statliga ersättningar för flyktingmottagning? Enligt kommunrevisionen kan kommunen inte säkerställa att de får allt de har rätt till med dagens rutiner. Nu vill PwC som gjort granskningen att de ses över.

PwC konstaterar i granskningen att nämndernas rutiner ser väldigt olika ut. Kompetens- och arbetslivsnämnden som bland annat ansvarar för SFI har goda rutiner. Det har också överförmyndarverksamheten.

Olika insatser

Ändamålsenliga rutiner saknas enligt granskaren i barn- och utbildningsnämnden. Elever har olika ersättningsgilla insatser och skolorna anses brista i registreringen.

Socialnämndens rutiner för att återsöka kostnader för ensamkommande barn ska fungera bra. Däremot bör de bli bättre på att sprida information om hur man kan återsöka ersättningar för placering av flyktingbarn som fått uppehållstillstånd.

Fördelning

Fördelningen av ersättningar, vilka nämnder som ska ha vilka pengar fungerar desto bättre. Här handlar det om schabloner där ersättningar för personer upp till 18 år tillfaller barn- och utbildningsnämnden. För personer över 18 år är det i stället kompetens- och arbetslivsnämnden som handhar detta. Ensamkommande barn är ett eget kapitel och här får socialnämnden 20 procent av ersättningen medan 70 procent går till barn- och utbildningsnämnden.

– Kommunstyrelsens reglemente innehåller inget tydligt medgivande till fördelning av flyktingmedel över nämndsgränser. Beslutet bör därför fastställas av fullmäktige, skriver PwC.

Principen är att statlig ersättning för en insats tillfaller den verksamhet som haft kostnaden för insatsen.

PwC konstaterar i granskningen att nämndernas rutiner ser väldigt olika ut. Kompetens- och arbetslivsnämnden som bland annat ansvarar för SFI har goda rutiner. Det har också överförmyndarverksamheten.

Olika insatser

Ändamålsenliga rutiner saknas enligt granskaren i barn- och utbildningsnämnden. Elever har olika ersättningsgilla insatser och skolorna anses brista i registreringen.

Socialnämndens rutiner för att återsöka kostnader för ensamkommande barn ska fungera bra. Däremot bör de bli bättre på att sprida information om hur man kan återsöka ersättningar för placering av flyktingbarn som fått uppehållstillstånd.

Fördelning

Fördelningen av ersättningar, vilka nämnder som ska ha vilka pengar fungerar desto bättre. Här handlar det om schabloner där ersättningar för personer upp till 18 år tillfaller barn- och utbildningsnämnden. För personer över 18 år är det i stället kompetens- och arbetslivsnämnden som handhar detta. Ensamkommande barn är ett eget kapitel och här får socialnämnden 20 procent av ersättningen medan 70 procent går till barn- och utbildningsnämnden.

– Kommunstyrelsens reglemente innehåller inget tydligt medgivande till fördelning av flyktingmedel över nämndsgränser. Beslutet bör därför fastställas av fullmäktige, skriver PwC.

Principen är att statlig ersättning för en insats tillfaller den verksamhet som haft kostnaden för insatsen.

  • Rikard Jansson