29 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

Mer att göra trots färre bränder

Räddningstjänsten i Falköping fick göra fler insatser ifjol jämfört med 2013. Totalt gjordes 680 insatser. Inbrott, MRI-larm och automatlarm ökar.

Glädjande är att antalet bränder minskade både i byggnader och natur. Likaså har antalet trafikolyckor minskat något, tillfälligt. Men trots detta så ökade alltså atalet totala insatser i Falköpings kommun från 651 till 680 på ett år.

Fler inbrottslarm

Det som utmärker sig i statistiken är att räddningstjänsten allt oftare får rycka ut på inbrottslarm. Hela 233 av insatserna gällde detta.

– Vi jobbar hela tiden med hur man kan använda räddningstjänsten i olika kommunala verksamheter för att använda skattepengarna på bästa sätt, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i räddningsnämnden.

Utryckningar som gäller sjukdom, så kallade MRI-larmen, medicinsk räddningsinsats fortsatte också att öka.

– Vi har en hög utbildningsnivå på brandmännen, många är sjuksköterskeutbildade.

Trend: Fler trafikolyckor

Trafikolyckorna har statidigt ökat sedan 2005.

För ett år sedan inledde räddningstjänsten en granskning på uppdrag av nämnden för att utreda varför bilolyckorna hade ökat i Falköping.

– Vi följer det betydligt noggrannare nu och har större fokus på om man kan hitta samband, som väglag, tid på dygnet med mera.

– Ofta är det kvällar på helger de inträffar och där yngre förare är inblandade. Vi ska utvärdera under en längre period för att bygga vidare på den teorin.

I statistiken ingår också en insats vardera av sanering vägbana, vattenskada och hisslarm. Tio insatser har gjorts för att hjälpa en annan kommun.

Trots att antalet larm ökar behöver anser inte nämnden att man bör möta upp det mer mer resurser.

– Det handlar inte om några jätteförändringar under året.

Glädjande är att antalet bränder minskade både i byggnader och natur. Likaså har antalet trafikolyckor minskat något, tillfälligt. Men trots detta så ökade alltså atalet totala insatser i Falköpings kommun från 651 till 680 på ett år.

Fler inbrottslarm

Det som utmärker sig i statistiken är att räddningstjänsten allt oftare får rycka ut på inbrottslarm. Hela 233 av insatserna gällde detta.

– Vi jobbar hela tiden med hur man kan använda räddningstjänsten i olika kommunala verksamheter för att använda skattepengarna på bästa sätt, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i räddningsnämnden.

Utryckningar som gäller sjukdom, så kallade MRI-larmen, medicinsk räddningsinsats fortsatte också att öka.

– Vi har en hög utbildningsnivå på brandmännen, många är sjuksköterskeutbildade.

Trend: Fler trafikolyckor

Trafikolyckorna har statidigt ökat sedan 2005.

För ett år sedan inledde räddningstjänsten en granskning på uppdrag av nämnden för att utreda varför bilolyckorna hade ökat i Falköping.

– Vi följer det betydligt noggrannare nu och har större fokus på om man kan hitta samband, som väglag, tid på dygnet med mera.

– Ofta är det kvällar på helger de inträffar och där yngre förare är inblandade. Vi ska utvärdera under en längre period för att bygga vidare på den teorin.

I statistiken ingår också en insats vardera av sanering vägbana, vattenskada och hisslarm. Tio insatser har gjorts för att hjälpa en annan kommun.

Trots att antalet larm ökar behöver anser inte nämnden att man bör möta upp det mer mer resurser.

– Det handlar inte om några jätteförändringar under året.

  • Rikard Jansson

Insatsstatistik Falköping 2014 (2013)

Brand i byggnad 29 (33)

Övriga bränder 24 (40)

Förmodad brand 38 (25)

Förmodad räddning 3 (3)

Automatlarm ej brand 173 (157)

Trafikolycka 54 (60)

Djurräddning 5 (3)

Utsläpp av farligt ämne 6 (8)

MRI-larm 76 (73)

Inbrottslarm 233 (217)

Övriga uppdrag 26 (22)

Källa: