29 jan 2015 18:00

29 jan 2015 18:00

Nytt försök att expandera Marparp

Nu gör kommunen ett nytt försök att få igenom detaljplanen för en utvidgning av industrimark vid Marjarp. Marjarpkärret har helt utelämnats i den nya vändan efter att Länsstyrelsen satt ner foten.
– Men vi räknar kallt med att planen går igenom, säger Leif Bigsten, utvecklingschef på kommunen.

Farligt gods som passerar nära området, fornlämningar och stenmurar som är i vägen, och rödlistade arter i kärret. Vid det första samrådet om detaljplanen krävde Länsstyrelsen att kommunen skulle ta mer hänsyn till natur- och kulturvärden.

– Vi har gjort en ny riskutredning. Avståndet mellan planområdet och farliga godstransporter på huvudlederna 46/184 är tillräckligt. Och inne på området kommer det inte att ske transporter med farligt gods alls, säger planarkitekt Alexander Kouzmine.

Schaktmassor

Området, som går under namnet etapp två, är 30 hektar stort och har stora höjdskillnader.

– Det kan bli ganska höga kostnader för projektet med tanke på att mycket jord och schaktmassor ska hanteras.

Leif Bigsten öppnar upp för möjligheten till en tredje etapp om intresset för lagerverksamhet blir stort.

– Vi har inga som vill trycka på knappen för att bygga just nu, men vi vet att det finns ett stort intresse för industrimark.

Det inte bara kärret som sätter begränsningar, utan även fornlämningar.

– En etapp tre skulle bli svårt att anlägga österut, men jag vågar inte spekulera i var den skulle hamna, säger Alexander.

– I så fall får vi se hur vi går vidare för att ta både hänsyn till viljan att expandera och naturvärdena, säger Leif.

Byggnadsnämnden beslutar om nytt samråd 24 februari. Om ingen överklagar detaljplanen räknar stadsbyggnadsförvaltningen att företag ska kunna börja bygga på marken första kvartalet 2016.

Farligt gods som passerar nära området, fornlämningar och stenmurar som är i vägen, och rödlistade arter i kärret. Vid det första samrådet om detaljplanen krävde Länsstyrelsen att kommunen skulle ta mer hänsyn till natur- och kulturvärden.

– Vi har gjort en ny riskutredning. Avståndet mellan planområdet och farliga godstransporter på huvudlederna 46/184 är tillräckligt. Och inne på området kommer det inte att ske transporter med farligt gods alls, säger planarkitekt Alexander Kouzmine.

Schaktmassor

Området, som går under namnet etapp två, är 30 hektar stort och har stora höjdskillnader.

– Det kan bli ganska höga kostnader för projektet med tanke på att mycket jord och schaktmassor ska hanteras.

Leif Bigsten öppnar upp för möjligheten till en tredje etapp om intresset för lagerverksamhet blir stort.

– Vi har inga som vill trycka på knappen för att bygga just nu, men vi vet att det finns ett stort intresse för industrimark.

Det inte bara kärret som sätter begränsningar, utan även fornlämningar.

– En etapp tre skulle bli svårt att anlägga österut, men jag vågar inte spekulera i var den skulle hamna, säger Alexander.

– I så fall får vi se hur vi går vidare för att ta både hänsyn till viljan att expandera och naturvärdena, säger Leif.

Byggnadsnämnden beslutar om nytt samråd 24 februari. Om ingen överklagar detaljplanen räknar stadsbyggnadsförvaltningen att företag ska kunna börja bygga på marken första kvartalet 2016.