30 jan 2015 16:19

30 jan 2015 16:19

200 jobb i fara vid psykiatriflytt

Om den slutna psykvården försvinner från Falköping kan 200 arbetstillfällen försvinna från Falköping.

– Då har man i princip stängt sjukhuset, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Skaraborgs sjukhus vill utreda var psykakuten ska ligga i framtiden. Flyttas den finns även risk att slutenvården är i fara.

Under förra mandatperioden revs byggnader och något beslut om igångsättande att bygga nya lokaler till slutna vuxenpsykiatrin kom aldrig.

– Då började vi bli bekymrade varför något förslag till beslut aldrig kom, säger Conny som själv jobbat som vårdare på psykiatrin i tio år.

– Det känns som att frågan har förhalats.

Senaste besked är att regionens ägarutskott tar beslut i februari om en utreda en eventuell flytt.

Det nya presidiet ska ha fått en dragning av tjänstemännen.

– Då kom det fram att det fanns andra förslag från tjänstemännen än de ursprungliga planerna.

– Våra misstankar stärktes också av att sjukhusdirektören begärde möte med kommundirektören Tomas Hjert till den 12 februari för att diskutera psykiatrin.

– Det är viktigt att vi är beredda och agerar innan det är försent.

En stängning i Falköping skulle beröra upp till 200 anställda inom psykiatrin.

– Nästan hela den samlade kompetensen av slutenvård i länet finns i Falköping. Man skulle slå sönder en väl fungerande struktur. Risken är att man hellre vill jobba någon annanstans. Och man byggde ju rättspsyk här för att slutenvården fanns här.

Hur kommer ni jobba vidare i frågan?

– På kommunstyrelsen på onsdag ska resten av partierna informeras. Förhoppningen är att alla kommer att jobba för att det byggs upp i Falköping igen.

Skaraborgs sjukhus vill utreda var psykakuten ska ligga i framtiden. Flyttas den finns även risk att slutenvården är i fara.

Under förra mandatperioden revs byggnader och något beslut om igångsättande att bygga nya lokaler till slutna vuxenpsykiatrin kom aldrig.

– Då började vi bli bekymrade varför något förslag till beslut aldrig kom, säger Conny som själv jobbat som vårdare på psykiatrin i tio år.

– Det känns som att frågan har förhalats.

Senaste besked är att regionens ägarutskott tar beslut i februari om en utreda en eventuell flytt.

Det nya presidiet ska ha fått en dragning av tjänstemännen.

– Då kom det fram att det fanns andra förslag från tjänstemännen än de ursprungliga planerna.

– Våra misstankar stärktes också av att sjukhusdirektören begärde möte med kommundirektören Tomas Hjert till den 12 februari för att diskutera psykiatrin.

– Det är viktigt att vi är beredda och agerar innan det är försent.

En stängning i Falköping skulle beröra upp till 200 anställda inom psykiatrin.

– Nästan hela den samlade kompetensen av slutenvård i länet finns i Falköping. Man skulle slå sönder en väl fungerande struktur. Risken är att man hellre vill jobba någon annanstans. Och man byggde ju rättspsyk här för att slutenvården fanns här.

Hur kommer ni jobba vidare i frågan?

– På kommunstyrelsen på onsdag ska resten av partierna informeras. Förhoppningen är att alla kommer att jobba för att det byggs upp i Falköping igen.