03 feb 2015 06:00

03 feb 2015 06:00

Butik måste sluta sälja kosttillskott

En butik i Falköping tvingas med omedelbar verkan sluta sälja ett kosttillskott. På en rad punkter har produkten en felaktig märkning av innehållet vilket bryter mot livsmedelslagen säger Miljönämnden Östra Skaraborg i sitt beslut om säljstopp.

Det var vid ett kontrollbesök i Falköpingsbutiken i mitten av januari i år som inspektörer från Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, upptäckte betydande brister i märkningen av ett kosttillskott i tablettform som såldes i butiken.

Uppgifter saknas

Förpackningen visade sig sakna fullständiga uppgifter om livsmedlets innehåll av energi, kolhydrater, salt, vitaminer och mineraler.

Flera av preparatets beståndsdelar beskrevs dessutom med fel namn. Klumpförebyggande medel angavs som funktionsnamn för tillsatsen mono och diglycerider av fettsyror för emulgeringsmedel.

Mot bakgrund av det som framkom vid granskningen i januari, beslutade miljönämndens styrelse i fredags, med stöd av livsmedelslagen, att förbjuda Falköpingsföretaget att sälja kosttillskottet.

Beslutet gäller med omedelbar verkan, även om det överklagas.

Säkra livsmedel

Nämnden säger i beslutet att syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa säkra livsmedel i alla led i livsmedelskedjan.

”Då verksamheten visat prov på bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen förbjuder miljönämnden verksamheten att saluföra felmärkta livsmedel”.

Vilseledande

Man menar också att när mängden vitaminer och mineraler inte anges är det vilseledande för konsumenten. ”Alltför höga halter av vitaminer och mineralämnen kan medföra negativa hälsoeffekter medan allt för små och obetydliga mängder i en produkt berikad med vitaminer och mineraler, inte innebär någon fördel för konsumenten”.

Det omedelbara förbudet motiveras med att produkten inte är korrekt märkt och vilseledande. ”Konsumenten kan inte göra ett medvetet val”, skriver miljönämnden i sitt beslut.

Säljförbudet kan hävas först då produkten har en korrekt märkning.

Det var vid ett kontrollbesök i Falköpingsbutiken i mitten av januari i år som inspektörer från Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, upptäckte betydande brister i märkningen av ett kosttillskott i tablettform som såldes i butiken.

Uppgifter saknas

Förpackningen visade sig sakna fullständiga uppgifter om livsmedlets innehåll av energi, kolhydrater, salt, vitaminer och mineraler.

Flera av preparatets beståndsdelar beskrevs dessutom med fel namn. Klumpförebyggande medel angavs som funktionsnamn för tillsatsen mono och diglycerider av fettsyror för emulgeringsmedel.

Mot bakgrund av det som framkom vid granskningen i januari, beslutade miljönämndens styrelse i fredags, med stöd av livsmedelslagen, att förbjuda Falköpingsföretaget att sälja kosttillskottet.

Beslutet gäller med omedelbar verkan, även om det överklagas.

Säkra livsmedel

Nämnden säger i beslutet att syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa säkra livsmedel i alla led i livsmedelskedjan.

”Då verksamheten visat prov på bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen förbjuder miljönämnden verksamheten att saluföra felmärkta livsmedel”.

Vilseledande

Man menar också att när mängden vitaminer och mineraler inte anges är det vilseledande för konsumenten. ”Alltför höga halter av vitaminer och mineralämnen kan medföra negativa hälsoeffekter medan allt för små och obetydliga mängder i en produkt berikad med vitaminer och mineraler, inte innebär någon fördel för konsumenten”.

Det omedelbara förbudet motiveras med att produkten inte är korrekt märkt och vilseledande. ”Konsumenten kan inte göra ett medvetet val”, skriver miljönämnden i sitt beslut.

Säljförbudet kan hävas först då produkten har en korrekt märkning.