03 feb 2015 13:03

03 feb 2015 13:03

Detta företaget vann vägupphandling

Svevia har vunnit Trafikverkets upphandling av vinter- och sommarunderhåll av de statliga vägarna i driftområde Falköping.

Uppdraget, värt 29 miljoner kronor årligen, omfattar halkbekämpning, snöröjning och vägunderhåll på de statliga vägarna i Falköping. Det sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Totalt är det 1 094 kilometer väg som ska skötas om varav 159 km är grusväg.

Kontraktet börjar gälla den 1 september i år.

– Marknaden i Skaraborg är viktig för oss, så vi är glada att komplettera våra uppdrag med att arbeta med att även göra Falköpings vägar säkra och framkomliga, säger Björn Johnsson, arbetschef, Svevia i ett pressmeddelande.

Uppdraget, värt 29 miljoner kronor årligen, omfattar halkbekämpning, snöröjning och vägunderhåll på de statliga vägarna i Falköping. Det sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Totalt är det 1 094 kilometer väg som ska skötas om varav 159 km är grusväg.

Kontraktet börjar gälla den 1 september i år.

– Marknaden i Skaraborg är viktig för oss, så vi är glada att komplettera våra uppdrag med att arbeta med att även göra Falköpings vägar säkra och framkomliga, säger Björn Johnsson, arbetschef, Svevia i ett pressmeddelande.