04 feb 2015 12:23

04 feb 2015 12:23

Mordhäktad får pengar

Häktad i sex veckor

En Falköpingsbo som hösten 2013 satt häktad i sex veckor misstänkt för mord får 79 000 kronor i skadestånd av staten.

Mannen var anhållen och häktad från den 30 oktober till den 12 december 2013. Han misstänktes för att ha varit inblandad i en brutal avrättning av en 26-årig man i bostadsområdet Falkagård i Falkenberg.

Men åklagaren beslutade att lägga ner förundersökningen mot Falköpingsbon utan att åtal väcktes. Mannen begärde då skadestånd av staten för den tid han suttit frihetsberövad.

Högre ersättning

I sin ansökan till Justitiekanslern, JK, yrkade mannen på en högre ersättning än praxis och hänvisade bland annat till att frihetsberövandet väckte stor uppmärksamhet och att det blev föremål för omfattande skriverier i media.

Nu har JK beslutat att Falköpingbon ska få 79 000 kronor i skadestånd för lidande av staten samt 1 595 kronor för sina ombudskostnader.

Inte motiverat

JK skriver i beslutet att skriverier i media inte motiverar förhöjd ersättning. ”Många frihetsberövanden blir i dag uppmärksammade i olika medier, vilket är en omständighet som beaktats vid bestämmandet av ersättningsnivån som sådan”, säger JK.

Allvarligt brott

Däremot tar JK hänsyn till att Falköpingsbon varit misstänkt för ett mycket allvarligt brott och bestämmer därför ersättningen till ett högre belopp än det som normalt utgår vid frihetsberövanden av motsvarande längd. Enligt praxis är ersättningen för lidande 30 000 kronor per månad.

Mannen var anhållen och häktad från den 30 oktober till den 12 december 2013. Han misstänktes för att ha varit inblandad i en brutal avrättning av en 26-årig man i bostadsområdet Falkagård i Falkenberg.

Men åklagaren beslutade att lägga ner förundersökningen mot Falköpingsbon utan att åtal väcktes. Mannen begärde då skadestånd av staten för den tid han suttit frihetsberövad.

Högre ersättning

I sin ansökan till Justitiekanslern, JK, yrkade mannen på en högre ersättning än praxis och hänvisade bland annat till att frihetsberövandet väckte stor uppmärksamhet och att det blev föremål för omfattande skriverier i media.

Nu har JK beslutat att Falköpingbon ska få 79 000 kronor i skadestånd för lidande av staten samt 1 595 kronor för sina ombudskostnader.

Inte motiverat

JK skriver i beslutet att skriverier i media inte motiverar förhöjd ersättning. ”Många frihetsberövanden blir i dag uppmärksammade i olika medier, vilket är en omständighet som beaktats vid bestämmandet av ersättningsnivån som sådan”, säger JK.

Allvarligt brott

Däremot tar JK hänsyn till att Falköpingsbon varit misstänkt för ett mycket allvarligt brott och bestämmer därför ersättningen till ett högre belopp än det som normalt utgår vid frihetsberövanden av motsvarande längd. Enligt praxis är ersättningen för lidande 30 000 kronor per månad.