04 feb 2015 06:00

05 feb 2015 07:58

Nekades sin medicin - kräver skadestånd

En tidigare brottsmisstänkt Falköpingsbo kräver skadestånd av staten för den tid han satt frihetsberövad.

Det är i en ansökan till Justitiekanslern, JK, som den 22-årige mannen kräver ersättning för lidande, kränkning och förlorad arbetsförtjänst.

I början av januari i år satt mannen anhållen i polishuset i Skövde misstänkt för stöld. Men förundersökningen lades ned utan att åtal väcktes. Därför vill nu Falköpingsbon ha skadestånd av staten.

Han yrkar ersättning enligt JK:s praxis för lidande samt för kränkning eftersom han inte fick sin medicin. ”Trots att jag hade recept på det”, som Falköpingsbon uttrycker det i sin ansökan.

Mannen kräver också ersättning för förlorad arbetsförtjänst med drygt 2 000 kronor.

Minst 24 timmar

En person som varit frihetsberövad i minst 24 timmar men som sedan inte blir åtalad eller som frikänns av domstol, har i regel rätt till ersättning av staten.

Här gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för staten. Det innebär att en person i princip har rätt till ersättning även om beslutet om frihetsberövande inte kan anses ha varit felaktigt.

Enligt JK:s praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kronor för den första månaden. Ersättningen kan i vissa fall vägras eller sättas ned, jämkas.

Justitiekanslern, JK, är den instans som hanterar ersättningskraven mot staten.

Det är i en ansökan till Justitiekanslern, JK, som den 22-årige mannen kräver ersättning för lidande, kränkning och förlorad arbetsförtjänst.

I början av januari i år satt mannen anhållen i polishuset i Skövde misstänkt för stöld. Men förundersökningen lades ned utan att åtal väcktes. Därför vill nu Falköpingsbon ha skadestånd av staten.

Han yrkar ersättning enligt JK:s praxis för lidande samt för kränkning eftersom han inte fick sin medicin. ”Trots att jag hade recept på det”, som Falköpingsbon uttrycker det i sin ansökan.

Mannen kräver också ersättning för förlorad arbetsförtjänst med drygt 2 000 kronor.

Minst 24 timmar

En person som varit frihetsberövad i minst 24 timmar men som sedan inte blir åtalad eller som frikänns av domstol, har i regel rätt till ersättning av staten.

Här gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för staten. Det innebär att en person i princip har rätt till ersättning även om beslutet om frihetsberövande inte kan anses ha varit felaktigt.

Enligt JK:s praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kronor för den första månaden. Ersättningen kan i vissa fall vägras eller sättas ned, jämkas.

Justitiekanslern, JK, är den instans som hanterar ersättningskraven mot staten.