05 feb 2015 17:44

05 feb 2015 17:44

De får nya kök

Tio kök på förskolor och äldreboenden i Falköpings kommun kommer att byggas om under det kommande året.

Politikerna i tekniska nämnden har i dagarna fått information om läget i den stora satsning som kommunen tidigare beslutat om vad gäller köksombyggnader.

Några av köken är redan ombyggda, andra har fått en tydlig tidplan.

Köken på Yllestad skola och äldreboendet Katarinagården är färdiga.

På Gunghästens förskola pågår byggnation och på Vartofta förskola ska det nya köket stå klart till sommaren.

Köket på Gustav Dalenskolan i Stenstorp kommer att byggas om samtidigt som hela skolan byggs om. Det samma gäller på Åsarps skola.

Kinnarps skola och förskolas kök kommer att byggas samtidigt som det byggs en ny förskola. I satsningen ingår även nya kök på ytterligare tre förskolor.

Politikerna i tekniska nämnden har i dagarna fått information om läget i den stora satsning som kommunen tidigare beslutat om vad gäller köksombyggnader.

Några av köken är redan ombyggda, andra har fått en tydlig tidplan.

Köken på Yllestad skola och äldreboendet Katarinagården är färdiga.

På Gunghästens förskola pågår byggnation och på Vartofta förskola ska det nya köket stå klart till sommaren.

Köket på Gustav Dalenskolan i Stenstorp kommer att byggas om samtidigt som hela skolan byggs om. Det samma gäller på Åsarps skola.

Kinnarps skola och förskolas kök kommer att byggas samtidigt som det byggs en ny förskola. I satsningen ingår även nya kök på ytterligare tre förskolor.