05 feb 2015 21:37

05 feb 2015 21:37

Fler villor och kontor i centrum väntas

Gamla stan kan få elva nya hus och området vid turistbyrån vid Trädgårdsgatan kan utökas med mer handel och kontor. Nu är båda detaljplanerna ute på samråd.

Kopparslagaren 14. Så heter området vid Gamla stan som just nu mest består av en öde gräsyta. Ett skissat förslag visar att det finns plats för 11 nya villor där. Området detaljplanerades redan för fem år sedan men har trots det ännu inte bebyggts. Men nu hoppas poltikerna att det ska bli ändring på det och lockar med mer flexibel utformning av komplementsbyggnader på tomterna, än sist.

Husfasaderna måste dock fortfarande vara av trä eller puts.

Mer nytt i området

Området avgränsas i söder av Hwassgatan, i väster av Ambjörnsgatan, i öster av Gärdesgatan och i norr av befintlig bostadsbebyggelse.

Det väntas bli en hel del liv och rörelse i området som ligger granne med Prästgårdsgärde som väntas få upp emot 230 lägenheter samt diamanten med sina 80 planerade lägenheter.

Bullermätningar

Det har befarats att det kommer att bli en del buller men trafikmätningar som genomförts visar att riktvärden för vägtrafikbuller inte ska överskridas. Det har dock införts en begränsad byggrätt närmast Hwassgatan mot bakgrund av trafiksituationen.

Ska saneras

Men inom området finns fortfarande föroreningar från rivningsrester och marken behöver därför saneras. Eftersom det är kommunen som äger marken i dag så är det de som ansvarar för och bekostar saneringen. Grönytan är idag inte omhändertagen och bedöms inte utgöra en värdefull rekreationsyta

Handel och kontor

Fler fastigheter för handel och kontor och en allmän parkeringsplats. Så tänker sig politikerna att området vid den förra turistbyrån ska användas. Området Smeden 13 ligger vid stråket Trädgårdsgatan och var förut bussterminal. Området anses strategiskt och ligger ett stenkast från Stora torget, i stadsdelen Österull. Redan nu finns en del kontor och parkering i området, blandat med bostäder.

Samrådsmöte

För båda planområdet gäller att samrådstiden är 3 till 24 februari. Samrådsmötet hålls den 12 februari i Stadshuset.

Kopparslagaren 14. Så heter området vid Gamla stan som just nu mest består av en öde gräsyta. Ett skissat förslag visar att det finns plats för 11 nya villor där. Området detaljplanerades redan för fem år sedan men har trots det ännu inte bebyggts. Men nu hoppas poltikerna att det ska bli ändring på det och lockar med mer flexibel utformning av komplementsbyggnader på tomterna, än sist.

Husfasaderna måste dock fortfarande vara av trä eller puts.

Mer nytt i området

Området avgränsas i söder av Hwassgatan, i väster av Ambjörnsgatan, i öster av Gärdesgatan och i norr av befintlig bostadsbebyggelse.

Det väntas bli en hel del liv och rörelse i området som ligger granne med Prästgårdsgärde som väntas få upp emot 230 lägenheter samt diamanten med sina 80 planerade lägenheter.

Bullermätningar

Det har befarats att det kommer att bli en del buller men trafikmätningar som genomförts visar att riktvärden för vägtrafikbuller inte ska överskridas. Det har dock införts en begränsad byggrätt närmast Hwassgatan mot bakgrund av trafiksituationen.

Ska saneras

Men inom området finns fortfarande föroreningar från rivningsrester och marken behöver därför saneras. Eftersom det är kommunen som äger marken i dag så är det de som ansvarar för och bekostar saneringen. Grönytan är idag inte omhändertagen och bedöms inte utgöra en värdefull rekreationsyta

Handel och kontor

Fler fastigheter för handel och kontor och en allmän parkeringsplats. Så tänker sig politikerna att området vid den förra turistbyrån ska användas. Området Smeden 13 ligger vid stråket Trädgårdsgatan och var förut bussterminal. Området anses strategiskt och ligger ett stenkast från Stora torget, i stadsdelen Österull. Redan nu finns en del kontor och parkering i området, blandat med bostäder.

Samrådsmöte

För båda planområdet gäller att samrådstiden är 3 till 24 februari. Samrådsmötet hålls den 12 februari i Stadshuset.