05 feb 2015 06:00

05 feb 2015 06:00

Övertalning ska rädda psykiatrin

Ledamöterna i kommunstyrelsen är eniga i att göra vad de kan för att behålla psykiatrin i Falköping. Detta efter att det blivit känt att regionens ägarutskott ska ta beslut om psykakuten ska utredas. Farhågan finns att även slutenvården då kan påverkas.

Under onsdagen träffades kommunstyrelsen hotet mot psykiatrin. Akuten och slutenvården har tillsammans cirka 200 arbetstillfälle i kommunen.

– Vi hade en informationspunkt om detta där vi uppmanade alla att använda sig av de politiska kontakter som man har. Glädjande hade alla redan agerat till partigrupperna inför regionfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

Framförallt ska man försöka påverka Ska:s styrelse. Ett problem är att kommunpolitikerna inte har kontroll över informationsgången inför beslut.

– Vi har bara andrahandsuppgifter och vad vi kan göra är att avvakta regionens ägarutskotts beslut om utredning. Sedan får vi agera utifrån det.

– Ett av de argument som vi kommer att använda oss av är värdet av en samlad psykiatri, med en gemensam bemanning. Vi har inte fått några signaler om att rättspsykiatrin ska flytta.

Vilka kommentarer har du fått från allmänheten?

– Att de är glada för att vi agerar. Psykiatrin är ändå basen i sjukhusets verksamhet.

Skaraborgs sjukhus vill utreda var psykakuten ska ligga i framtiden. Flyttas den finns även risk att slutenvården är i fara. Under förra mandatperioden revs byggnader och något beslut om igångsättande att bygga nya lokaler till slutna vuxenpsykiatrin kom aldrig. Någont som flera kommunpolitiker bröjade bli bekymrade över.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Karola Svensson (C), Lena Sjödahl (M), Ingvor Bergman (S), Martin Lundin (SD), Niclas Hillestrand (S), Ingrid A Jarlsson (M), Julia Björk (S), Johanna Johansson (SD), Ann Kyrkander (MP), Hans Johansson (C), Dan Hovskär (KD) och Annika Carp (FP).

Under onsdagen träffades kommunstyrelsen hotet mot psykiatrin. Akuten och slutenvården har tillsammans cirka 200 arbetstillfälle i kommunen.

– Vi hade en informationspunkt om detta där vi uppmanade alla att använda sig av de politiska kontakter som man har. Glädjande hade alla redan agerat till partigrupperna inför regionfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

Framförallt ska man försöka påverka Ska:s styrelse. Ett problem är att kommunpolitikerna inte har kontroll över informationsgången inför beslut.

– Vi har bara andrahandsuppgifter och vad vi kan göra är att avvakta regionens ägarutskotts beslut om utredning. Sedan får vi agera utifrån det.

– Ett av de argument som vi kommer att använda oss av är värdet av en samlad psykiatri, med en gemensam bemanning. Vi har inte fått några signaler om att rättspsykiatrin ska flytta.

Vilka kommentarer har du fått från allmänheten?

– Att de är glada för att vi agerar. Psykiatrin är ändå basen i sjukhusets verksamhet.

Skaraborgs sjukhus vill utreda var psykakuten ska ligga i framtiden. Flyttas den finns även risk att slutenvården är i fara. Under förra mandatperioden revs byggnader och något beslut om igångsättande att bygga nya lokaler till slutna vuxenpsykiatrin kom aldrig. Någont som flera kommunpolitiker bröjade bli bekymrade över.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Karola Svensson (C), Lena Sjödahl (M), Ingvor Bergman (S), Martin Lundin (SD), Niclas Hillestrand (S), Ingrid A Jarlsson (M), Julia Björk (S), Johanna Johansson (SD), Ann Kyrkander (MP), Hans Johansson (C), Dan Hovskär (KD) och Annika Carp (FP).

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.