05 feb 2015 17:37

05 feb 2015 18:00

Remissvar på MP-motion

FALKÖPING

Miljönämnden östra Skaraborg har i ett remissvar på en motion från Miljöpartiet i Falköping om giftfria miljöer i kommunala verksamheter, svarat att nämnden redan fokuserar och prioriterar tillsyn av skolor och förskolor för att nå miljömålet Giftfri miljö, i linje med motionens intentioner. Det handlar bland annat om kemikalier, rökning och utomhusmiljöer.

– Särskilt gäller det kemikalier i förskolans miljö, där man tidigare haft för lite kunskaper, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

Miljönämnden östra Skaraborg har i ett remissvar på en motion från Miljöpartiet i Falköping om giftfria miljöer i kommunala verksamheter, svarat att nämnden redan fokuserar och prioriterar tillsyn av skolor och förskolor för att nå miljömålet Giftfri miljö, i linje med motionens intentioner. Det handlar bland annat om kemikalier, rökning och utomhusmiljöer.

– Särskilt gäller det kemikalier i förskolans miljö, där man tidigare haft för lite kunskaper, säger förbundschefen Sonja Lejmark.