06 feb 2015 19:01

06 feb 2015 19:46

Förskollärare granskar egna värderingar

På fredagen startade utbildningen ”Flerspråkighet och interkulturalitet” för 55 förskollärare. Utbildningen är upphandlad av Skolverket och ingår i Förskolelyftet.

– Vi är glada över att Skolverket har prioriterat att lägga denna utbildning i Falköping, säger utvecklingsledare Karin Aldén.

Flerspråkighet

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar även till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Alla enheter är representerade på utbildningen och några fristående förskolor deltar också. Denna kurs riktar sig till såväl förskollärare, barnskötare som annan pedagogisk personal och även ett flertal förskolechefer deltar.

Högskolan i Jönköping

Falköping har ansökt via Skolverket att få utbildningen placerad här. Skolverket prioriterade Falköping och gav uppdraget till Högskolan i Jönköping. Kursansvarig är Susanna Anderstaf, filosofie magister som arbetar på Högskolan Jönköping.

Deltagarna kommer under kursen att få analysera, reflektera och kritiskt granska sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng. Den 3 december är det dags för examination.

– Vi är glada över att Skolverket har prioriterat att lägga denna utbildning i Falköping, säger utvecklingsledare Karin Aldén.

Flerspråkighet

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar även till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Alla enheter är representerade på utbildningen och några fristående förskolor deltar också. Denna kurs riktar sig till såväl förskollärare, barnskötare som annan pedagogisk personal och även ett flertal förskolechefer deltar.

Högskolan i Jönköping

Falköping har ansökt via Skolverket att få utbildningen placerad här. Skolverket prioriterade Falköping och gav uppdraget till Högskolan i Jönköping. Kursansvarig är Susanna Anderstaf, filosofie magister som arbetar på Högskolan Jönköping.

Deltagarna kommer under kursen att få analysera, reflektera och kritiskt granska sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng. Den 3 december är det dags för examination.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.