06 feb 2015 16:12

07 feb 2015 13:04

Mark för lager och handel

Större handelsföretag och lager hoppas kommunen kunna locka till sig genom mer generösa villkor för ”Megaliten” vid Ulricehamnsrondellen.

Det finns redan en detaljplan för området och företag etablerade där, som till exempel Axel&Ebba. Men i november ifjol så begärde kommunen en planändring för att öppna upp för större etableringar.

Företag som vill starta upp i området kommer att kunna få bygga större än vad tidigare regler medgav. Kommunen kan bevilja byggnader som täcker upp till 45 procent av fastighetsarean, jämfört med 30 procent tidigare.

Den som vill lämna synpunkter på detaljplanen kan göra detta mellan 9 februari fram till 6 mars som är samrådstiden.

Det finns redan en detaljplan för området och företag etablerade där, som till exempel Axel&Ebba. Men i november ifjol så begärde kommunen en planändring för att öppna upp för större etableringar.

Företag som vill starta upp i området kommer att kunna få bygga större än vad tidigare regler medgav. Kommunen kan bevilja byggnader som täcker upp till 45 procent av fastighetsarean, jämfört med 30 procent tidigare.

Den som vill lämna synpunkter på detaljplanen kan göra detta mellan 9 februari fram till 6 mars som är samrådstiden.