07 feb 2015 06:00

07 feb 2015 06:00

Kritik mot kommunal förskola

Chefen informerades inte av personalen

Det var fel av förskolepersonalen att inte informera chefen om misstankarna att ett barn blev mobbat. Det säger Skolinspektionen och riktar kritik mot Falköpings kommun.

I september i fjol anmälde en förälder att dess barn utsatts för kränkande behandling av andra barn på en kommunal förskola i Falköping. Föräldern menade att barnet blivit retat under en längre tid och att föräldrarna inte fått någon information om detta.

Inte kränkning

Skolinspektionen har nu utrett om Falköpings kommun, som huvudman för förskolan, följt skollagens bestämmelser om att motverka kränkande behandling.

Myndigheten kommer i sitt beslut fram till att det inte är visat att barnet kränkts. Man menar att det i anmälan anförts att barnet skulle ha blivit retat av andra barn för att ha pratat ”bebisspråk” och fått sina fingrar klämda i en dörr. ”Skolinspektionen ifrågasätter inte barnets känsla av utsatthet, men mot bakgrund av uppgifterna som framkommit i utredningen bedömer Skolinspektionen att det inte är visat att barnet utsatts för kränkande behandling i skollagens mening”, sägs det i beslutet.

Däremot riktar man kritik mot kommunen för att förskolans personal bröt mot den lagstadgade anmälningsplikten då man inte förde misstankarna om den kränkande behandlingen vidare till enhetens chef.

Då förskolechefen inte känt till uppgifterna har denne inte anmält uppgifterna till huvudmannen. Huvudmannen i sin tur fick kännedom om händelserna först i samband med anmälan till Skolinspektionen.

I september i fjol anmälde en förälder att dess barn utsatts för kränkande behandling av andra barn på en kommunal förskola i Falköping. Föräldern menade att barnet blivit retat under en längre tid och att föräldrarna inte fått någon information om detta.

Inte kränkning

Skolinspektionen har nu utrett om Falköpings kommun, som huvudman för förskolan, följt skollagens bestämmelser om att motverka kränkande behandling.

Myndigheten kommer i sitt beslut fram till att det inte är visat att barnet kränkts. Man menar att det i anmälan anförts att barnet skulle ha blivit retat av andra barn för att ha pratat ”bebisspråk” och fått sina fingrar klämda i en dörr. ”Skolinspektionen ifrågasätter inte barnets känsla av utsatthet, men mot bakgrund av uppgifterna som framkommit i utredningen bedömer Skolinspektionen att det inte är visat att barnet utsatts för kränkande behandling i skollagens mening”, sägs det i beslutet.

Däremot riktar man kritik mot kommunen för att förskolans personal bröt mot den lagstadgade anmälningsplikten då man inte förde misstankarna om den kränkande behandlingen vidare till enhetens chef.

Då förskolechefen inte känt till uppgifterna har denne inte anmält uppgifterna till huvudmannen. Huvudmannen i sin tur fick kännedom om händelserna först i samband med anmälan till Skolinspektionen.