11 feb 2015 17:14

11 feb 2015 17:16

Barnfattigdom förortshög

12,3 procent av barn i Falköpings kommun lever på försörjningsstöd, vilket är bland de högsta i hela Västra Götaland. Dessutom befarar socialförvaltningen att andelen kan öka ytterligare om inte åtgärder sätts in.

Av andra kommuner i regionen är det bara Trollhättan och Töreboda som ligger över tio procent. Siffrorna kan närmast jämföras med stadsdelar i Göteborg som Biskopsgården, Angered och Bergsjön.

Inte tillräckligt

Insatser som hittills genomförts och pågår i kommunen har därmed inte varit tillräckliga.

– Nu måste vi gemensamt sätta oss ner och se vad vi måste jobba mer med, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Hon nämner det tvååriga projektet Faljobb som en av pågående insatser. Projektet finansierats av kommunens egna sociala investeringsreserv.

Ett 50-tal familjer är med i projektet som ska utröna vilka utbildningar eller andra åtgärder som behöver sättas in som kan förbättra personernas chanser på arbetsmarknaden.

Däremot så har försörjningsstödet minskat något, om än från en hög nivå. Fortfarande betalas ungefär 30 miljoner ut varje år till ekonomiskt stöd.

Fler orosanmälningar

Socialförvaltningen får in allt fler signaler på att många unga tros fara illa. Ett sätt att mäta detta på är att se utvecklingen på antal orosanmälningar som görs, larm från personer som anar att barn far illa. Ifjol var det totalt 100 stycken. Därmed har antalet anmläningar på två år har ökat med 45 procent.

– Det är oroande. Visst är det positivt att man anmäler detta när man upptäcker det men samtidigt är det ju något som är fel.

Av andra kommuner i regionen är det bara Trollhättan och Töreboda som ligger över tio procent. Siffrorna kan närmast jämföras med stadsdelar i Göteborg som Biskopsgården, Angered och Bergsjön.

Inte tillräckligt

Insatser som hittills genomförts och pågår i kommunen har därmed inte varit tillräckliga.

– Nu måste vi gemensamt sätta oss ner och se vad vi måste jobba mer med, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

Hon nämner det tvååriga projektet Faljobb som en av pågående insatser. Projektet finansierats av kommunens egna sociala investeringsreserv.

Ett 50-tal familjer är med i projektet som ska utröna vilka utbildningar eller andra åtgärder som behöver sättas in som kan förbättra personernas chanser på arbetsmarknaden.

Däremot så har försörjningsstödet minskat något, om än från en hög nivå. Fortfarande betalas ungefär 30 miljoner ut varje år till ekonomiskt stöd.

Fler orosanmälningar

Socialförvaltningen får in allt fler signaler på att många unga tros fara illa. Ett sätt att mäta detta på är att se utvecklingen på antal orosanmälningar som görs, larm från personer som anar att barn far illa. Ifjol var det totalt 100 stycken. Därmed har antalet anmläningar på två år har ökat med 45 procent.

– Det är oroande. Visst är det positivt att man anmäler detta när man upptäcker det men samtidigt är det ju något som är fel.