11 feb 2015 06:00

11 feb 2015 13:30

Företag misstänks för miljöbrott

Gyllensvaans är misstänkta för miljöbrott för att ha lagt igen diken och anlagt en damm vid anläggningen i Kättilstorp. Arbetena ska ha utförts i samband med att företaget byggde en ny industribyggnad för två år sedan.

Ärendet ligger nu på Länsstyrelsens riksenhet för miljö- och arbetsmål i Göteborg.

Anledningen till att det misstänks vara ett miljöbrott är att det saknades dispens från biotopskyddet vid tillfället. Det hade heller inte gjorts en anmälan om markavvattning. Detta borde ha ansökts om till Mark- och miljödomstolen skriver länsstyrelsen.

Ny industribyggnad

Företaget skulle bygga ut en industribyggnad under våren 2013 och i samband med detta anlades en stor grusplan/parkering i anslutning till byggnaden. Platsen var tidigare jordbruksmark och kvar sedan dess låg öppna diken. Därför anser Länsstyrelsen att det finns anledning att misstänka brott mot miljöbalken.

Gyllensvaans har yttrat sig och anser att det finns felaktigheter på en karta över planområdet. Där ska finnas diken och rör för både Bossegårdens dikningsföretag och Kättilstoprs kloaklednings- och dikningsföretag och oklarheter om vem som är sakägare. Länsstyrelsen säger sig inga ha fått in någon ansökan om omprövning eller ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning alls.

Kräver svar

Nu vill Länsstyrelsen veta om företaget begär prövning eller avveckling av markavvattningsföretagen inom fastigheten. Gyllensvaans ska yttra sig senaste 23 februari i ärendet.

– Det är ett missförstånd som vi ska reda ut, säger Karl Gyllensvaan som inte vill kommentera saken närmare.

Ärendet ligger nu på Länsstyrelsens riksenhet för miljö- och arbetsmål i Göteborg.

Anledningen till att det misstänks vara ett miljöbrott är att det saknades dispens från biotopskyddet vid tillfället. Det hade heller inte gjorts en anmälan om markavvattning. Detta borde ha ansökts om till Mark- och miljödomstolen skriver länsstyrelsen.

Ny industribyggnad

Företaget skulle bygga ut en industribyggnad under våren 2013 och i samband med detta anlades en stor grusplan/parkering i anslutning till byggnaden. Platsen var tidigare jordbruksmark och kvar sedan dess låg öppna diken. Därför anser Länsstyrelsen att det finns anledning att misstänka brott mot miljöbalken.

Gyllensvaans har yttrat sig och anser att det finns felaktigheter på en karta över planområdet. Där ska finnas diken och rör för både Bossegårdens dikningsföretag och Kättilstoprs kloaklednings- och dikningsföretag och oklarheter om vem som är sakägare. Länsstyrelsen säger sig inga ha fått in någon ansökan om omprövning eller ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning alls.

Kräver svar

Nu vill Länsstyrelsen veta om företaget begär prövning eller avveckling av markavvattningsföretagen inom fastigheten. Gyllensvaans ska yttra sig senaste 23 februari i ärendet.

– Det är ett missförstånd som vi ska reda ut, säger Karl Gyllensvaan som inte vill kommentera saken närmare.

  • Rikard Jansson