12 feb 2015 20:55

12 feb 2015 21:00

Hemtjänsten går med stora underskott

"Svårt att spara med ökat vårdbehov"

För andra året i rad går hemtjänsten med underskott i kommunens regi - i år med 10,9 miljoner.

– Vi måste diskutera organisationen. Det är svårt att spara eftersom behovet hela tiden ökar, säger Susanne Larsson (S) ordförande i socialnämnden.

Hemtjänsten som ingår i äldre- och handikappsomsorgen visade ifjol ett underskott på 15,1 miljoner kronor och utgör därmed den största delen av de röda siffrorna. I underlaget som lämnades ut innan nämnden fanns förslag att tio heltidstjänster skulle bort. Något som nämnden nu backar på.

– Det är inget beslut taget hur vi ska minska på organisationen. Men samtidigt måste vi göra något eftersom vi tappat 20 procent till privata aktörer.

Hon påpekar att det är chefernas ansvar att anpassa verksamheten så att budgeten går ihop.

– Det kan aldrig vara en politisk fråga. Vi måste lita på att man kan utföra det man ska.

”Stora svängningar”

Trots situationen är det inte aktuellt att skrota LOV:en i kommunen; lagen om valfrihet i vården.

– Det är stora svängningar inom hemtjänsten, men vi har inte haft den diskussionen.Hon säger också att det inte är aktuellt att säga upp någon personal, trots skrivningen.

– Vi har alltid ett rekryteringsbehov och kommunen har tagit ett principbeslut att inte säga upp personal.

Den andra delen av socialnämndens verksamhet, IFO; individ och familjeomsorgen gick med 3,5 miljoner i överskott. 1,2 miljoner av dem är projektpengar och flyttas över till detta år. Öppnandet av ett eget vuxenboende har minskat antal placeringar i andra kommuner.

Hemtjänsten som ingår i äldre- och handikappsomsorgen visade ifjol ett underskott på 15,1 miljoner kronor och utgör därmed den största delen av de röda siffrorna. I underlaget som lämnades ut innan nämnden fanns förslag att tio heltidstjänster skulle bort. Något som nämnden nu backar på.

– Det är inget beslut taget hur vi ska minska på organisationen. Men samtidigt måste vi göra något eftersom vi tappat 20 procent till privata aktörer.

Hon påpekar att det är chefernas ansvar att anpassa verksamheten så att budgeten går ihop.

– Det kan aldrig vara en politisk fråga. Vi måste lita på att man kan utföra det man ska.

”Stora svängningar”

Trots situationen är det inte aktuellt att skrota LOV:en i kommunen; lagen om valfrihet i vården.

– Det är stora svängningar inom hemtjänsten, men vi har inte haft den diskussionen.Hon säger också att det inte är aktuellt att säga upp någon personal, trots skrivningen.

– Vi har alltid ett rekryteringsbehov och kommunen har tagit ett principbeslut att inte säga upp personal.

Den andra delen av socialnämndens verksamhet, IFO; individ och familjeomsorgen gick med 3,5 miljoner i överskott. 1,2 miljoner av dem är projektpengar och flyttas över till detta år. Öppnandet av ett eget vuxenboende har minskat antal placeringar i andra kommuner.

  • Rikard Jansson