13 feb 2015 09:45

13 feb 2015 09:45

Godkänt efter granskning

KLARTECKEN. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett en lex Maria-anmälan om felaktig behandling vid Skaraborgs sjukhus i Falköping.

Inspektionen har efter sin granskning kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet.

En anhörig till en patient hade i mars 2014 anmält vården för att inte ha tagit dennes uppgifter om patientens mående på allvar.

KLARTECKEN. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett en lex Maria-anmälan om felaktig behandling vid Skaraborgs sjukhus i Falköping.

Inspektionen har efter sin granskning kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet.

En anhörig till en patient hade i mars 2014 anmält vården för att inte ha tagit dennes uppgifter om patientens mående på allvar.