14 feb 2015 06:00

14 feb 2015 06:00

Prisbelönt fysikforskning

FORSKNING: Har studerat ämnesomsättning i celler

Forskaren Anna-Karin Gustavsson från Falköping har doktorerat i fysik vid Göteborgs universitet. I sin studie har hon studerat ämnesomsättningen i enskilda celler.

Att bättre förstå hur ämnesomsättningen fungerar kan på sikt innebära att det blir lättare att hitta nya mediciner mot sjukdomar som exempelvis diabetes.

Miljön ändras

Genom att kombinera olika metoder från fysik har forskaren Anna-Karin Gustavsson kunnat studera ämnesomsättningen i enskilda celler. Målet med forskningsstudierna är att se vad celler gör när miljön ändras.

Anna-Karin Gustavsson tillverkar specialdesignade så kallade mikrofluidik-chip som innehåller kanaler där olika lösningar kan flöda.

Med hjälp av en optisk pincett, som är en fälla som består av ljus, fångar hon enskilda celler som hon placerar i korsningen mellan kanalerna. I korsningen mellan kanalerna kan cellernas närmiljö ändras väldigt snabbt.

Följt i mikroskop

– Jag har i mikroskop kunnat följa vad cellerna gör när miljön ändras. Jag upptäckte att koncentrationen av molekyler i ämnesomsättningen i enskilda celler, vid nedbrytning av socker, under specifika förhållanden kunde sättas i svängning, alltså oscillera, säger hon i ett pressmeddelande.

Fram tills det ögonblicket hade kontrollerade oscillationer hos enstaka celler aldrig kunnat påvisas, trots många publikationer i högt rankade tidskrifter.

Skapa energi

– Att kunna bekräfta att det sker i enskilda isolerade celler är nytt, säger Anna-Karin Gustavsson, som tillsammans med kollegor också presenterat en matematisk modell för cellernas beteende under glykolysen, den process där socker bryts ner i våra celler för att skapa energi.

Att bättre förstå hur ämnesomsättningen fungerar kan på sikt innebära att det blir lättare att hitta nya mediciner mot sjukdomar som exempelvis diabetes.

Miljön ändras

Genom att kombinera olika metoder från fysik har forskaren Anna-Karin Gustavsson kunnat studera ämnesomsättningen i enskilda celler. Målet med forskningsstudierna är att se vad celler gör när miljön ändras.

Anna-Karin Gustavsson tillverkar specialdesignade så kallade mikrofluidik-chip som innehåller kanaler där olika lösningar kan flöda.

Med hjälp av en optisk pincett, som är en fälla som består av ljus, fångar hon enskilda celler som hon placerar i korsningen mellan kanalerna. I korsningen mellan kanalerna kan cellernas närmiljö ändras väldigt snabbt.

Följt i mikroskop

– Jag har i mikroskop kunnat följa vad cellerna gör när miljön ändras. Jag upptäckte att koncentrationen av molekyler i ämnesomsättningen i enskilda celler, vid nedbrytning av socker, under specifika förhållanden kunde sättas i svängning, alltså oscillera, säger hon i ett pressmeddelande.

Fram tills det ögonblicket hade kontrollerade oscillationer hos enstaka celler aldrig kunnat påvisas, trots många publikationer i högt rankade tidskrifter.

Skapa energi

– Att kunna bekräfta att det sker i enskilda isolerade celler är nytt, säger Anna-Karin Gustavsson, som tillsammans med kollegor också presenterat en matematisk modell för cellernas beteende under glykolysen, den process där socker bryts ner i våra celler för att skapa energi.