16 feb 2015 16:25

16 feb 2015 16:25

Sandahl tar plats i Skaraborgs Akademi

Reportern och regissören Ronnie Sandahl från Falköping har valts in i Skaraborgs Akademi. Därmed får han plats nummer 16 i sällskapet. Akademin utser varje år årets ”Hedersskaraborgare”. För att få priset ska man vara bördig från Skaraborg men inte bosatt här.

Akademien ska sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet. Valspråket är ”snille och blixt”.

Reportern och regissören Ronnie Sandahl från Falköping har valts in i Skaraborgs Akademi. Därmed får han plats nummer 16 i sällskapet. Akademin utser varje år årets ”Hedersskaraborgare”. För att få priset ska man vara bördig från Skaraborg men inte bosatt här.

Akademien ska sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet. Valspråket är ”snille och blixt”.