18 feb 2015 06:00

18 feb 2015 06:00

Dyra förskolebyggen ifjol

Tre av kommunens senaste förskoleprojekt har på olika sätt fördyrats. Det visar en slutredovisning till fullmäktige.

En ny förskola blir lyft för en ort, men samtidigt blir det tydligt att slutnotan är svår att beräkna.

Snäv ram

När Gudhems förskola med 3,5 avdelningar skulle byggas var anbudssumman 785 000 kronor högre än anslagen. Efter att projekteringkostnader lagts till landade projektet på 2,1 miljoner mer än beräknat. I februari invigdes skolan.

Färdigställde själva

I Åsle var anbudet 9,5 miljoner kronor, kraftigt under anslagen på 12,5 miljoner. Men när entreprenören Malthus misslyckades med slutbesiktningen om och om igen gick kommunen in och färdigställde projektet. Att företaget aldrig klarade slutbesiktningen gav kommunen 889 000 kronor tillbaka. I gengäld blev de egna kostnaderna för att slutföra höga.

Men tack vare vida anslag så blev det ändå nästan 300 000 kronor billigare än anslagen medgav från början. Inflyttningen för de två avdelningarna kunde ske i mars, ett år senare än planerat.

I april stod Floby förskola med fem avdelningar klar. Projektet drabbades av oförutsedda utgifter på 400 000 kronor och slutnotan hamnade på minus med nästan lika mycket.

Hittade fukt

Under perioden så renoverades ytterligare två skolbyggnader, hus F och B på Ållebergsgymnasiet efter att det upptäckts fukt. 400 föntser byttes ut och tilläggsisolering sattes in. Därtill byte av golv och fönsterbröstningar. Dessutom behövdes grunden dräneras om och asbest saneras. Samtidigt anpassades B-husets lokaler för lack-och kaross på fordonsprogrammet. Totalt kostade projektet drygt 11 miljoner kronor.

En ny förskola blir lyft för en ort, men samtidigt blir det tydligt att slutnotan är svår att beräkna.

Snäv ram

När Gudhems förskola med 3,5 avdelningar skulle byggas var anbudssumman 785 000 kronor högre än anslagen. Efter att projekteringkostnader lagts till landade projektet på 2,1 miljoner mer än beräknat. I februari invigdes skolan.

Färdigställde själva

I Åsle var anbudet 9,5 miljoner kronor, kraftigt under anslagen på 12,5 miljoner. Men när entreprenören Malthus misslyckades med slutbesiktningen om och om igen gick kommunen in och färdigställde projektet. Att företaget aldrig klarade slutbesiktningen gav kommunen 889 000 kronor tillbaka. I gengäld blev de egna kostnaderna för att slutföra höga.

Men tack vare vida anslag så blev det ändå nästan 300 000 kronor billigare än anslagen medgav från början. Inflyttningen för de två avdelningarna kunde ske i mars, ett år senare än planerat.

I april stod Floby förskola med fem avdelningar klar. Projektet drabbades av oförutsedda utgifter på 400 000 kronor och slutnotan hamnade på minus med nästan lika mycket.

Hittade fukt

Under perioden så renoverades ytterligare två skolbyggnader, hus F och B på Ållebergsgymnasiet efter att det upptäckts fukt. 400 föntser byttes ut och tilläggsisolering sattes in. Därtill byte av golv och fönsterbröstningar. Dessutom behövdes grunden dräneras om och asbest saneras. Samtidigt anpassades B-husets lokaler för lack-och kaross på fordonsprogrammet. Totalt kostade projektet drygt 11 miljoner kronor.

  • Rikard Jansson

Kostnader projekt

Förskola Anslag Totalkostnad Resultat

Gudhem 10 240 000 12 369 000 -2 129 000

Floby 17 700 000 18 085 000 -385 000

Åsle 12 500 000 12 202 000 +298 000

Källa: Tekniska nämnden