18 feb 2015 17:11

18 feb 2015 17:11

Kommunanställdas sjukskrivningar ökar

Kommunanställdas sjukfråvaro ökade från 4,8 procent till 5,7 ifjol.

– Det är ändå positivt att antalet långtidssjukskrivningar minskat, säger Karola Svensson, C, ordförande i personalutskottet.

Inom hemtjänst och bland kökspersonal ökar sjukskrivningarna mer än för andra grupper. Måndagar är också den veckodag som flest kommunanställda är hemma från jobbet på.

– Kan vi fördela arbetsstyrkan bättre? Det ligger i vårt uppdrag att titta på det.

Ökningen leder till att kommunen ska koppla in företagshälsovård i ett tidigare skede än förut. Mer konkret, om den anställde har fler än sex korta sjukfrånvarotillfällen under ett år.

Utbildning är en åtgärd, motverka stress med till exempel samtalsstöd ett annat.

Pressad hemtjänst

Två tänkbara anledningar till att sjukskrivningarna ökar inom hemtjänsten är kontrollsystem som in- och utloggning och ökad konkurrens med privata aktörer inom branschen, enligt Karola.

– Men det har varit positivt för brukarna. Samtidigt ser vi att vårdbehovet generellt ökar eftersom fler äldre bor kvar hemma längre.

Träningsbidrag

Med anledning av mer sjukskrivningar har personalutskottet fattat beslut om att en fortsättning av träningsbidraget med 1200 kronor per år. Friskvårdtimma har inte varit aktuellt att införa eftersom inte alla kommunanställda kan utnyttja en sådan förmån.

Trots att sjukskrivningarna fortsätter att öka från bottennoteringen på 4,1 procent för några år sedan finns inga planer i personalutskottet att sätta något nytt mål.

Karola Svensson nämner också att kommunen har en arbetsbytarbank som en möjlighet att ansluta sig till om man vill ha en annan arbetsuppgift.

Fler godkända aktiviteter

Under 2014 utnyttjade nästan en tredjedel av de kommunanställda friskvårdsbidraget.

– Det är jättebra men vi har förtydligat reglementet så att man kan göra annat än att gå på gym. Förhoppningsvis kan fler utnyttja det, säger Karola och nämner simning och bowling som två alternativ.

Spåravgifter för längdåkning möjligt att få kostnadstäckning för, däremot inte för liftkort/ utförsåkning.

Inom hemtjänst och bland kökspersonal ökar sjukskrivningarna mer än för andra grupper. Måndagar är också den veckodag som flest kommunanställda är hemma från jobbet på.

– Kan vi fördela arbetsstyrkan bättre? Det ligger i vårt uppdrag att titta på det.

Ökningen leder till att kommunen ska koppla in företagshälsovård i ett tidigare skede än förut. Mer konkret, om den anställde har fler än sex korta sjukfrånvarotillfällen under ett år.

Utbildning är en åtgärd, motverka stress med till exempel samtalsstöd ett annat.

Pressad hemtjänst

Två tänkbara anledningar till att sjukskrivningarna ökar inom hemtjänsten är kontrollsystem som in- och utloggning och ökad konkurrens med privata aktörer inom branschen, enligt Karola.

– Men det har varit positivt för brukarna. Samtidigt ser vi att vårdbehovet generellt ökar eftersom fler äldre bor kvar hemma längre.

Träningsbidrag

Med anledning av mer sjukskrivningar har personalutskottet fattat beslut om att en fortsättning av träningsbidraget med 1200 kronor per år. Friskvårdtimma har inte varit aktuellt att införa eftersom inte alla kommunanställda kan utnyttja en sådan förmån.

Trots att sjukskrivningarna fortsätter att öka från bottennoteringen på 4,1 procent för några år sedan finns inga planer i personalutskottet att sätta något nytt mål.

Karola Svensson nämner också att kommunen har en arbetsbytarbank som en möjlighet att ansluta sig till om man vill ha en annan arbetsuppgift.

Fler godkända aktiviteter

Under 2014 utnyttjade nästan en tredjedel av de kommunanställda friskvårdsbidraget.

– Det är jättebra men vi har förtydligat reglementet så att man kan göra annat än att gå på gym. Förhoppningsvis kan fler utnyttja det, säger Karola och nämner simning och bowling som två alternativ.

Spåravgifter för längdåkning möjligt att få kostnadstäckning för, däremot inte för liftkort/ utförsåkning.