19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 06:00

Får utreda psykiatrin

Regionstyrelsen går på Skaraborgs sjukhus linje

Skaraborgs sjukhus kommer att få utreda var psykiatrin ska lokaliseras.

Regionstyrelsen har inte godkänt Skaraborgs sjukhus önskan om att uppföra ny vårdbyggnad för psykiatri vid sjukhuset i Falköping. I stället vill regionstyrelsen ha svar på frågor om bland lokaliseringen av psykakuten, då det saknas en somatisk akut i Falköping.

Vill utreda

Skas vill utreda frågan för att kunna ge svar, och under tisdagen träffade ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) och vice ordföranden Johan Ask (S) ägarutskottets presidium.

– Vi kommer att få ett uppdrag att göra en heltäckande utredning, säger Ulla-Britt Hagström.

Formellt kommer uppdraget från regionstyrelsen, så detaljerna är ännu inte klara. Hagström betonar att den måste vara så grundlig som möjligt.

– Det vi beslutar om ska hålla i 50 år, men det måste gå snabbt. Vi måste komma i gång med byggnationen.

Vem ska utreda?

– Det är inte helt klart, men det kan bli tre parter; Skas, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionens psykiatriberedning.

Johan Ask:

– 2013 tog vi beslut om förutsättningarna 2013, ska vi ändra det måste ärendet utredas grundligt.

Skas fick ett underskott på 55,9 miljoner kronor under 2014. Under presidiemötet fick Skas redogöra för vad som ska göras för att förbättra siffrorna.

– Vi har ett antal åtgärder som ännu inte gett tillräckligt resultat. Sedan får vi, som alltid, fundera på vad vi kan göra ytterligare, säger Johan Ask.

Hagström:

– Vi kommer bland annat öppna 30 nya vårdplatser, vilket kommer få ned övertiden. Sedan har ett antal fokusgrupper börjat jobba, de tittar bland annat på ekonomin.

Regionstyrelsen har inte godkänt Skaraborgs sjukhus önskan om att uppföra ny vårdbyggnad för psykiatri vid sjukhuset i Falköping. I stället vill regionstyrelsen ha svar på frågor om bland lokaliseringen av psykakuten, då det saknas en somatisk akut i Falköping.

Vill utreda

Skas vill utreda frågan för att kunna ge svar, och under tisdagen träffade ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) och vice ordföranden Johan Ask (S) ägarutskottets presidium.

– Vi kommer att få ett uppdrag att göra en heltäckande utredning, säger Ulla-Britt Hagström.

Formellt kommer uppdraget från regionstyrelsen, så detaljerna är ännu inte klara. Hagström betonar att den måste vara så grundlig som möjligt.

– Det vi beslutar om ska hålla i 50 år, men det måste gå snabbt. Vi måste komma i gång med byggnationen.

Vem ska utreda?

– Det är inte helt klart, men det kan bli tre parter; Skas, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionens psykiatriberedning.

Johan Ask:

– 2013 tog vi beslut om förutsättningarna 2013, ska vi ändra det måste ärendet utredas grundligt.

Skas fick ett underskott på 55,9 miljoner kronor under 2014. Under presidiemötet fick Skas redogöra för vad som ska göras för att förbättra siffrorna.

– Vi har ett antal åtgärder som ännu inte gett tillräckligt resultat. Sedan får vi, som alltid, fundera på vad vi kan göra ytterligare, säger Johan Ask.

Hagström:

– Vi kommer bland annat öppna 30 nya vårdplatser, vilket kommer få ned övertiden. Sedan har ett antal fokusgrupper börjat jobba, de tittar bland annat på ekonomin.