20 feb 2015 06:00

20 feb 2015 06:00

Förskoleteamet utökas

Två personer i ett förskoleteam blir fyra efter att folkhälsorådet beviljat bidrag. Men flera andra ansökningar avslogs under onsdagens möte.

Föreskoleteamet hade ansökt om 40 000 kronor av folkhälsorådet. 20 000 av dem beviljades.

– Två personer var redan i gång med sin utbildning och fått finansiering. Vi lämnar inte bidrag retroaktivt, säger ordförande Karola Svensson, C.

Målet är att föräldrar ska kunna få stöd av teamet vid problem.

– Förhoppningsvis skapar det också ett nätverk av föräldrar.

Verksamheten sker i samarbete med familjecentralen.

– Behovet kanske inte finns över allt men den ska vara tillgänglig för alla.

Avslog familjelördagar

Bidrag till fyra nya familjelördagar på medborgarhuset på 200 000 kronor avslogs.

– Det har varit en bra mötesplats men handlar om mycket pengar. Vi har bett att de söker statliga medel i stället.

Det handlar om ”prestationsbaserade pengar” som kommunen har rätt till: 15 000 kronor per anhöriginvandrat barn.

Kulturutvecklare David Strenge stod även bakom projektet ”sportlov för alla” som fick avslag. Frågan återremitterades.

– Vi vill se ett utökat samarbete med föreningslivet och att det gäller både höst- och sportlov.

Moderaternas motion om mer fysisk aktivitet i skolan avslogs också. I omröstningen blev det 2-2 men Karola Svensson som ordförande hade utslagsgivande röst.

– Vi är eniga om att det är viktigt men att det inte ska schemaläggas. Risken är att vi får längre skoldagar och då motverkar det sitt syfte, därför yrkade vi avslag.

Föreskoleteamet hade ansökt om 40 000 kronor av folkhälsorådet. 20 000 av dem beviljades.

– Två personer var redan i gång med sin utbildning och fått finansiering. Vi lämnar inte bidrag retroaktivt, säger ordförande Karola Svensson, C.

Målet är att föräldrar ska kunna få stöd av teamet vid problem.

– Förhoppningsvis skapar det också ett nätverk av föräldrar.

Verksamheten sker i samarbete med familjecentralen.

– Behovet kanske inte finns över allt men den ska vara tillgänglig för alla.

Avslog familjelördagar

Bidrag till fyra nya familjelördagar på medborgarhuset på 200 000 kronor avslogs.

– Det har varit en bra mötesplats men handlar om mycket pengar. Vi har bett att de söker statliga medel i stället.

Det handlar om ”prestationsbaserade pengar” som kommunen har rätt till: 15 000 kronor per anhöriginvandrat barn.

Kulturutvecklare David Strenge stod även bakom projektet ”sportlov för alla” som fick avslag. Frågan återremitterades.

– Vi vill se ett utökat samarbete med föreningslivet och att det gäller både höst- och sportlov.

Moderaternas motion om mer fysisk aktivitet i skolan avslogs också. I omröstningen blev det 2-2 men Karola Svensson som ordförande hade utslagsgivande röst.

– Vi är eniga om att det är viktigt men att det inte ska schemaläggas. Risken är att vi får längre skoldagar och då motverkar det sitt syfte, därför yrkade vi avslag.

  • Rikard Jansson