21 feb 2015 06:00

21 feb 2015 06:00

Förskoleavgifter kontrolleras

Lämnade du rätt inkomstuppgifter till grund för förskoleavgiften? Kommunen genomför just nu en kontroll som tidigare år resulterat i fakturor på totalt 1 miljon kronor.

– Vi gör det här för att det ska bli rättvist, säger skolchef Leif Lagergren.

Kontrollen genomförs för tredje året i rad efter ett initiativ av kommunrevisorerna. Inkomsten ligger till grund för att bestämma hur mycket en förskole- eller fritidsplats ska kosta. Uppgiften som föräldrar lämnat samkörs nu med den taxerade inkomsten 2013 hos Skattemyndigheten.

Skatteverkets uppgifter

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att det är fler som får betala in än som får tillbaka.

– De flesta förstår förstås detta att man ska betala in rätt när man fått en barnomsorgsplats. Men en del blir irriterade.

Ingen påföljd

Men någon påföljd om man lämnat fel uppgifter blir det inte.

– Man får betala in mellanskillnaden, men vi debiterar inte om det bara skiljer 30-40 kronor. Men det är inte tal om någon straffavgift.

Maxtaxa

Med kontinuiteten hoppa Lagergren att antal ärenden går ner.

– Det kan finnas hushåll som efterdebiteras 6-7000 kronor.

Vissa friskolor

Totalt är det föräldrar till 1 200 barn inom kommunala förskolor som kontrolleras samt 1 300 i kommunala fritidshem.

– Vi kontrollerar också de huvudmän som kommunen sköter administrationen åt, men alltså inte alla privata förskolor.

Faktureras

Efterdebiterade kommer att få en faktura som ska betalas senast 31 mars. De skickas ut successivt under våren. Den som inte är nöjd med fakturan kan bestrida detta. Då går kommunen en utredning.

I kommunens första kontroll 2012 resulterade i att 600 fakturor skickades ut på totalt 1 035 000 kronor.

133 hushåll fick återbetalningar på totalt 155 000 kronor.

Maxtaxan per månad är för första barnet 1260 kronor, barn två 840 kronor och barn tre 420 kronor. Barn fyra är noll kronor.

Kontrollen genomförs för tredje året i rad efter ett initiativ av kommunrevisorerna. Inkomsten ligger till grund för att bestämma hur mycket en förskole- eller fritidsplats ska kosta. Uppgiften som föräldrar lämnat samkörs nu med den taxerade inkomsten 2013 hos Skattemyndigheten.

Skatteverkets uppgifter

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att det är fler som får betala in än som får tillbaka.

– De flesta förstår förstås detta att man ska betala in rätt när man fått en barnomsorgsplats. Men en del blir irriterade.

Ingen påföljd

Men någon påföljd om man lämnat fel uppgifter blir det inte.

– Man får betala in mellanskillnaden, men vi debiterar inte om det bara skiljer 30-40 kronor. Men det är inte tal om någon straffavgift.

Maxtaxa

Med kontinuiteten hoppa Lagergren att antal ärenden går ner.

– Det kan finnas hushåll som efterdebiteras 6-7000 kronor.

Vissa friskolor

Totalt är det föräldrar till 1 200 barn inom kommunala förskolor som kontrolleras samt 1 300 i kommunala fritidshem.

– Vi kontrollerar också de huvudmän som kommunen sköter administrationen åt, men alltså inte alla privata förskolor.

Faktureras

Efterdebiterade kommer att få en faktura som ska betalas senast 31 mars. De skickas ut successivt under våren. Den som inte är nöjd med fakturan kan bestrida detta. Då går kommunen en utredning.

I kommunens första kontroll 2012 resulterade i att 600 fakturor skickades ut på totalt 1 035 000 kronor.

133 hushåll fick återbetalningar på totalt 155 000 kronor.

Maxtaxan per månad är för första barnet 1260 kronor, barn två 840 kronor och barn tre 420 kronor. Barn fyra är noll kronor.