23 feb 2015 14:49

23 feb 2015 14:49

Falköpingsborna - nu fler än 32 000

STATISTIK

Falköpings kommun växte med 197 personer ifjol, enligt siffror från SCB.

– Fantastiskt bra, säger kommunalrådet Conny Johansson, S, som särskilt glädjer sig åt födelseöverskottet.

Invånarantalet i kommunen var 32 185 personer vid årsskiftet och det mycket tack vare ett högt födelsetal. Ifjol föddes 398 barn medan 356 personer avled, alltså ett tillskott på 42 personer. Sedan 2012 har kommunen kunnat uppvisa ett födelseöverskott.

– Under min tid i politiken har det aldrig varit så höga födelsetal, inte ens under åren 1989-91 när det föddes många barn.

Rörligheten var stor ifjol. 1628 personer flyttade till kommunen medan 1476 flyttade ut, ett tillskott på 152 personer.

– Bostäder är den största utmaningen vi har. Därför är det skönt att vi har fler bostadsområden på gång, som Prästgårdsgärde och Diamanten med flera.

Att få privata aktörer att bygga har varit svårt de senaste åren. Ett undantag är 45 nya lägenheter vid Ranten.

– Det är jätteviktigt att det fortsätter. Jag hoppas att marknaden ser att man kan bygga i Falköping. Nu är det lägre affärsrisk än tidigare.

Trots inflyttningsnettot har det aldrig varit fler som väljer att flytta från Falköping under ett och samma år.

– Det är så det kommer att se ut, därför gäller det att hålla födelsenettot uppe. Vi har inte gjort någon analys, men vi vet att många flyttar för studier.

I statistiken går också utläsa att 336 personer kom hit från att annat land medan de som flyttade från falköping var 119. En annan utmaning är att fler kommer att behöva barnomsorg.

– De som går ur förskolan är inte lika många som nu kommer till.

I nuvarande takt når inte kommunen målet om 35 000 invånare år 2020.

– Tveksamt om vi gör det, men en prognos är helt omöjlig att göra.

Invånarantalet i kommunen var 32 185 personer vid årsskiftet och det mycket tack vare ett högt födelsetal. Ifjol föddes 398 barn medan 356 personer avled, alltså ett tillskott på 42 personer. Sedan 2012 har kommunen kunnat uppvisa ett födelseöverskott.

– Under min tid i politiken har det aldrig varit så höga födelsetal, inte ens under åren 1989-91 när det föddes många barn.

Rörligheten var stor ifjol. 1628 personer flyttade till kommunen medan 1476 flyttade ut, ett tillskott på 152 personer.

– Bostäder är den största utmaningen vi har. Därför är det skönt att vi har fler bostadsområden på gång, som Prästgårdsgärde och Diamanten med flera.

Att få privata aktörer att bygga har varit svårt de senaste åren. Ett undantag är 45 nya lägenheter vid Ranten.

– Det är jätteviktigt att det fortsätter. Jag hoppas att marknaden ser att man kan bygga i Falköping. Nu är det lägre affärsrisk än tidigare.

Trots inflyttningsnettot har det aldrig varit fler som väljer att flytta från Falköping under ett och samma år.

– Det är så det kommer att se ut, därför gäller det att hålla födelsenettot uppe. Vi har inte gjort någon analys, men vi vet att många flyttar för studier.

I statistiken går också utläsa att 336 personer kom hit från att annat land medan de som flyttade från falköping var 119. En annan utmaning är att fler kommer att behöva barnomsorg.

– De som går ur förskolan är inte lika många som nu kommer till.

I nuvarande takt når inte kommunen målet om 35 000 invånare år 2020.

– Tveksamt om vi gör det, men en prognos är helt omöjlig att göra.

Befolkningsutveckling 2003–2014

År Antal År Antal År Antal

2003 30 981 2007 31 311 2011 31 689

2004 31 148 2008 31 349 2012 31 689

2005 31 185 2009 31 419 2013 31 988

2006 31 240 2010 31 513 2014 32 185

Källa: