24 feb 2015 16:19

24 feb 2015 16:19

Kommunen häver avtalet med ASF Hemtjänst

Kommunen har nu hävt avtalet med hemtjänstföretaget ASF. Orsaken är att företaget inte har betalat löner till de anställda eller betalat in pensioner och arbetsgivaravgifter.

Rent praktiskt innebär beslutet att kommunen tar över omsorgen av de sex brukare som företaget, med bas i Borås, haft i Falköping. Det var för två veckor sedan det upptäcktes att det inte hade betalats in någon skatt och arbetsgivaravgifter från oktober månad och framåt.

Trots att de anställda nu inte fått någon decemberlön eller senare ersättning har brukarna kunnat få den vård som de har rätt till.

Företagets ägare kallades till möte med kommunen och fick två veckor på sig att agera.

”Inte visat något intresse”

Nu meddelar socialchef Lars-Åke Gustafsson att företaget inte visat något intresse att åtgärda påpekandena som då gjordes. Under måndagen fattade socialnämndens arbetsutskott beslutet att häva avtalet med företaget.

Verksamhetsledare Veronica Karlsson är en av de sex personer som inte fått ut lön sedan i december. Hon försökte då förgäves få tag i företaget efter mötet för två veckor sedan. Beskedet ser hon ändå som en lättnad.

– Jag har fått varsla personalen och det är ändå skönt att kunna lämna ett besked.

– Företaget säger att de inte betalar ut någon lön innan de får pengar från kommunen. Det har de inte fått de de senaste två månaderna eftersom de inte har följt avtalet. Och de har fått tid på sig att åtgärda problemen.

Vänt sig till facket

Utsikterna att få ut lön ser hon som små och nu har de vänt sig till facket för att få hjälp.

Personalens jobbade sin sista arbetsdag under måndagen och har en månads uppsägningstid.

Har ni fått erbjudande om jobb i kommunen?

– En kille har fått det, för oss andra är det ovisst.

Rent praktiskt innebär beslutet att kommunen tar över omsorgen av de sex brukare som företaget, med bas i Borås, haft i Falköping. Det var för två veckor sedan det upptäcktes att det inte hade betalats in någon skatt och arbetsgivaravgifter från oktober månad och framåt.

Trots att de anställda nu inte fått någon decemberlön eller senare ersättning har brukarna kunnat få den vård som de har rätt till.

Företagets ägare kallades till möte med kommunen och fick två veckor på sig att agera.

”Inte visat något intresse”

Nu meddelar socialchef Lars-Åke Gustafsson att företaget inte visat något intresse att åtgärda påpekandena som då gjordes. Under måndagen fattade socialnämndens arbetsutskott beslutet att häva avtalet med företaget.

Verksamhetsledare Veronica Karlsson är en av de sex personer som inte fått ut lön sedan i december. Hon försökte då förgäves få tag i företaget efter mötet för två veckor sedan. Beskedet ser hon ändå som en lättnad.

– Jag har fått varsla personalen och det är ändå skönt att kunna lämna ett besked.

– Företaget säger att de inte betalar ut någon lön innan de får pengar från kommunen. Det har de inte fått de de senaste två månaderna eftersom de inte har följt avtalet. Och de har fått tid på sig att åtgärda problemen.

Vänt sig till facket

Utsikterna att få ut lön ser hon som små och nu har de vänt sig till facket för att få hjälp.

Personalens jobbade sin sista arbetsdag under måndagen och har en månads uppsägningstid.

Har ni fått erbjudande om jobb i kommunen?

– En kille har fått det, för oss andra är det ovisst.