24 feb 2015 06:00

24 feb 2015 06:00

Läkarbrist tvingar plastikkirurgi att stänga

Kosmetik Kirurgi AB har beslutat att lägga ner sin verksamhet i Falköping på grund av läkarbrist. 13 anställda berörs av beslutet.

– Vi har inte hittat någon som vill ta över. Läkare är ett bristyrke och särskilt svårt är det att få tag i läkare med specialistkompetens, säger Pia Bergqvist, personalansvarig.

Nuvarande läkare Stefan Modin går vidare till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ökad efterfrågan

Pia berättar att branschen hade en svacka för drygt två år sedan men att efterfrågan på kosmetisk kirurgi ökat igen.

– Vi har aldrig haft så mycket att göra som den sista tiden. Hade vi bara hittat rätt köpare hade vi lätt kunnat jobba vidare. Vi har en fin orderingång.

Företaget kommer nu att göra sin sista operation den 4 december. Mottagningsdelen kommer dock att vara öppet även under nästa år.

– Eftersom vi precis förnyade vårt treårskontrakt har kvar lokalerna till 2017-2018.

Opererar i Jönköping

Nästa år kommer operationerna att göras i Jönköping av Cosmetic Surgery som äger Kosmetik Kirurgi i Falköping.

I Falköping har arbetsstyrkan halverats från att varit 26 anställda som mest. Av de 13 anställda i nuläget ser fyra ut att bli arbetslösa.

– Dyker det upp något försöker vi ha korta uppsägningstider.

Några har gått vidare till andra jobb medan fyra kommer att fortsätta i Cosmetic Surgerys regi.

Pia Bergqvist själv kommer att forsätta som operationssköterska i Jönköping.

Företaget har lång tradition i Falköping och började en gång med hårteknik för att senare expandera med fler skönhetsoperationer.

– Jättetråkigt, att det blev så här.

– Vi har inte hittat någon som vill ta över. Läkare är ett bristyrke och särskilt svårt är det att få tag i läkare med specialistkompetens, säger Pia Bergqvist, personalansvarig.

Nuvarande läkare Stefan Modin går vidare till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ökad efterfrågan

Pia berättar att branschen hade en svacka för drygt två år sedan men att efterfrågan på kosmetisk kirurgi ökat igen.

– Vi har aldrig haft så mycket att göra som den sista tiden. Hade vi bara hittat rätt köpare hade vi lätt kunnat jobba vidare. Vi har en fin orderingång.

Företaget kommer nu att göra sin sista operation den 4 december. Mottagningsdelen kommer dock att vara öppet även under nästa år.

– Eftersom vi precis förnyade vårt treårskontrakt har kvar lokalerna till 2017-2018.

Opererar i Jönköping

Nästa år kommer operationerna att göras i Jönköping av Cosmetic Surgery som äger Kosmetik Kirurgi i Falköping.

I Falköping har arbetsstyrkan halverats från att varit 26 anställda som mest. Av de 13 anställda i nuläget ser fyra ut att bli arbetslösa.

– Dyker det upp något försöker vi ha korta uppsägningstider.

Några har gått vidare till andra jobb medan fyra kommer att fortsätta i Cosmetic Surgerys regi.

Pia Bergqvist själv kommer att forsätta som operationssköterska i Jönköping.

Företaget har lång tradition i Falköping och började en gång med hårteknik för att senare expandera med fler skönhetsoperationer.

– Jättetråkigt, att det blev så här.