25 feb 2015 20:54

25 feb 2015 21:01

Samråd om Diamanten

MÖTE: Allmänheten diskuterade husbygge med kommunen

De framtida byggnaderna i kvarteret Diamanten var ämne för ett samrådsmöte.

Grannar och andra intresserade fick tillfälle att tala om detta med ansvariga politiker och kommuntjänstemän.

Med anledning av det planerade husbygget på kvarteret Diamanten, i korsningen av Ållebergsvägen och Petter Ryttnings väg, hade ett samrådsmöte kallats på onsdagen. Projektet är i sin linda och nu, efter att en detaljplan tagits fram, råder samrådsfasen. Allmänheten hade många anmärkningar vid mötet.

Flera personer ifrågasatte kommunens estetiska tänkande, detta grundat på kommunens mest framskjutna byggnadsförslag –två stycken tolvvåningshus. Dessutom fanns en oro för tyngre trafik i området och ökad insyn i de befintliga bostäderna.

”Vi kommer att bygga”

Trots grannars önskemål att göra om de två byggnaderna som idag står på platsen till bostäder, så var kommunen tydlig med att byggnation kommer att ske.

– Vi kommer att bygga, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson.

– Det måste byggas där det är attraktivt.

Att förlägga byggnaderna till samhällets utkanter är inte aktuellt.

Dels är den i stort sett oanvända marken kommunal, dels är målsättningen att förtäta i centrum, där infrastruktur redan finns och där det finns större intresse att flytta in.

Affärsverksamhet

Kommunens förslag på att förlägga kommersiella lokaler i bottenvåningen kom också upp.

Huruvida det egentliga syftet med husen främst är bostäder sattes ifråga.

Anders Johansson, vd för Hyresbostäder, underkände dock förslagets genomförbarhet.

– Affärsverksamhet eller kontor är knappast möjligt. Det är bostäder som efterfrågade.

Fram till den 9 mars tar byggnadsnämnden emot skriftliga synpunkter. Sedan övergår projektet i granskningsfasen.

Med anledning av det planerade husbygget på kvarteret Diamanten, i korsningen av Ållebergsvägen och Petter Ryttnings väg, hade ett samrådsmöte kallats på onsdagen. Projektet är i sin linda och nu, efter att en detaljplan tagits fram, råder samrådsfasen. Allmänheten hade många anmärkningar vid mötet.

Flera personer ifrågasatte kommunens estetiska tänkande, detta grundat på kommunens mest framskjutna byggnadsförslag –två stycken tolvvåningshus. Dessutom fanns en oro för tyngre trafik i området och ökad insyn i de befintliga bostäderna.

”Vi kommer att bygga”

Trots grannars önskemål att göra om de två byggnaderna som idag står på platsen till bostäder, så var kommunen tydlig med att byggnation kommer att ske.

– Vi kommer att bygga, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson.

– Det måste byggas där det är attraktivt.

Att förlägga byggnaderna till samhällets utkanter är inte aktuellt.

Dels är den i stort sett oanvända marken kommunal, dels är målsättningen att förtäta i centrum, där infrastruktur redan finns och där det finns större intresse att flytta in.

Affärsverksamhet

Kommunens förslag på att förlägga kommersiella lokaler i bottenvåningen kom också upp.

Huruvida det egentliga syftet med husen främst är bostäder sattes ifråga.

Anders Johansson, vd för Hyresbostäder, underkände dock förslagets genomförbarhet.

– Affärsverksamhet eller kontor är knappast möjligt. Det är bostäder som efterfrågade.

Fram till den 9 mars tar byggnadsnämnden emot skriftliga synpunkter. Sedan övergår projektet i granskningsfasen.