26 feb 2015 14:14

26 feb 2015 15:12

Ingen koll på vintercyklare

Cykelfrämjandet uppmanar flera kommuner, däribland Falköping att föra statistik över hur många som cyklar vintertid.

”Ett bra faktaunderlag om nuläget är en viktig grund för att kommunen ska kunna genomföra rätt insatser för att få fler att välja cykeln också på vintern.” skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Alla Sveriges 290 kommuner tillfrågades och 225 kommuner svarade på enkäten. Där framgår att tre av fyra kommuner uppger att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid.

Motiven är ekonomi, miljö- och hälsoskäl, framhåller Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ökar i flera kommuner

I enkäten ställdes frågan; ”Har cykelns andel av persontransporterna i kommunen vintertid ökat under de senaste åren?”

Där svarar 22,7 procent av kommunerna ja, medan fyra procent svarar nej.

– Positivt, men hela 73 procent uppger att de inte har någon statistik alls på området.

De framhåller att en kommun som saknar statistik inte nödvändigtvis har en dålig cykelpolitik, men att ett bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre.

Undersökningen genomfördes i november och december 2014 i samarbete med omsorgsföretaget Humana.

Andra kommuner i tidningens spridningsområde som heller inte har någon statistik för vintercyklande är Hjo, Tibro, Karlsborg och Skövde.

”Ett bra faktaunderlag om nuläget är en viktig grund för att kommunen ska kunna genomföra rätt insatser för att få fler att välja cykeln också på vintern.” skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Alla Sveriges 290 kommuner tillfrågades och 225 kommuner svarade på enkäten. Där framgår att tre av fyra kommuner uppger att de inte har någon statistik över hur många som cyklar vintertid.

Motiven är ekonomi, miljö- och hälsoskäl, framhåller Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ökar i flera kommuner

I enkäten ställdes frågan; ”Har cykelns andel av persontransporterna i kommunen vintertid ökat under de senaste åren?”

Där svarar 22,7 procent av kommunerna ja, medan fyra procent svarar nej.

– Positivt, men hela 73 procent uppger att de inte har någon statistik alls på området.

De framhåller att en kommun som saknar statistik inte nödvändigtvis har en dålig cykelpolitik, men att ett bra faktaunderlag ökar chansen att kommunen kan bli bättre.

Undersökningen genomfördes i november och december 2014 i samarbete med omsorgsföretaget Humana.

Andra kommuner i tidningens spridningsområde som heller inte har någon statistik för vintercyklande är Hjo, Tibro, Karlsborg och Skövde.

  • Rikard Jansson