26 feb 2015 06:00

26 feb 2015 06:00

Skanska får bygga LSS-boendet

Ett LSS-boende och flerbostadshus kan nu börja byggas på Sveavägen sedan bygglov beviljats.

– Vi försöker komma i gång så fort som möjligt, säger Dan Hovskär, KD.

Han är ordförande i Falköpings hyresbostäder men sedan nyår är han även ordförande i byggnadsnämnden och deltog därför inte i nämndens beslutet. Behovet av fler assistentboenden uppmärksammades av socialförvaltningen redan 2008. Sveavägens grönområde pekades då ut som en lämplig plats att bygga på. Men grannarna vände sig till mark- och miljödomstolen som avslog deras överklagande i november 2013.

Hyresbostäder inleder nu bygget av två tvåvåningshus. LSS-boendet får gruppboende för sex personer på första plan och sex satellitlägenheter på andra våning.

– Det är ett stort behov och har varit fulltecknat sedan länge, säger Dan Hovskär.

I det andra huset kommer åtta traditionella lägenheter att byggas.

Om ett år väntas husen vara inflyttningsklara.

– Vi har ett partnerringsavtal med Skanska där detta ingår, säger Anders Johansson, vd på Hyresbostäder i Falköping.

– Förvaltningen har varit med tidigt i processen för att se vad brukaren behöver.

Han är ordförande i Falköpings hyresbostäder men sedan nyår är han även ordförande i byggnadsnämnden och deltog därför inte i nämndens beslutet. Behovet av fler assistentboenden uppmärksammades av socialförvaltningen redan 2008. Sveavägens grönområde pekades då ut som en lämplig plats att bygga på. Men grannarna vände sig till mark- och miljödomstolen som avslog deras överklagande i november 2013.

Hyresbostäder inleder nu bygget av två tvåvåningshus. LSS-boendet får gruppboende för sex personer på första plan och sex satellitlägenheter på andra våning.

– Det är ett stort behov och har varit fulltecknat sedan länge, säger Dan Hovskär.

I det andra huset kommer åtta traditionella lägenheter att byggas.

Om ett år väntas husen vara inflyttningsklara.

– Vi har ett partnerringsavtal med Skanska där detta ingår, säger Anders Johansson, vd på Hyresbostäder i Falköping.

– Förvaltningen har varit med tidigt i processen för att se vad brukaren behöver.

  • Rikard Jansson