27 feb 2015 06:00

27 feb 2015 06:00

Larm bröts - under biljakt

Mitt under en pågående biljakt i Falköpings centrum fick patrullen fel på sin kommunikationsutrustning och även fel på bilen. Polisen har nu utrett händelsen internt.

Det var i mitten av januari i år som en polispatrull förföljde en bil under ett så kallat eftersök. Patrullen larmade sin länskommunikationscentral i Göteborg men hamnade i stället i Jönköping. Därefter bröts samtalet och patrullens jakt ska också ha fortsatt till fots på en gata i Falköping. Det visar polisens interna anmälan om tillbud.

Bröts

Efter att larmsamtalet bröts skedde ingen återkoppling på en halvtimma. Enligt tillbudsanmälan ska det ha varit lång telefonkö från centralen i Jönköping till Göteborg.

Utrustning undersöktes

Anmälan gjordes tolv dagar efter indicenten. Då hade fordonets kommunikationsutrustning Rakel och skanningslistor undersökts, men inga fel kunde hittas. Därför behöver LKC se över larmsystemet i Rakel så att det inte går över till fel område, enligt polisens utredning.

Likaså behöver kommunikationen gå smidigare från de olika länskommunikationscentralerna.

Ärendet är avslutat.

Ur anmälan: ”Larmade till LKC vid efterföljande av fordon. Hamnade hos LKC Jönköping. De undrade vilken stad vi befann oss i. Efter att jag sagt Falköping och dessförinnan påpekat att vi hade ett efterföljande och vilken gata. Därefter fick jag slänga mig ur bilen då vi hade stopp på fordontet. Ingen återringde/kopplade upp oss på cirka 30 minuter efter att jag fick avbryta larmsamtalet”

Det var i mitten av januari i år som en polispatrull förföljde en bil under ett så kallat eftersök. Patrullen larmade sin länskommunikationscentral i Göteborg men hamnade i stället i Jönköping. Därefter bröts samtalet och patrullens jakt ska också ha fortsatt till fots på en gata i Falköping. Det visar polisens interna anmälan om tillbud.

Bröts

Efter att larmsamtalet bröts skedde ingen återkoppling på en halvtimma. Enligt tillbudsanmälan ska det ha varit lång telefonkö från centralen i Jönköping till Göteborg.

Utrustning undersöktes

Anmälan gjordes tolv dagar efter indicenten. Då hade fordonets kommunikationsutrustning Rakel och skanningslistor undersökts, men inga fel kunde hittas. Därför behöver LKC se över larmsystemet i Rakel så att det inte går över till fel område, enligt polisens utredning.

Likaså behöver kommunikationen gå smidigare från de olika länskommunikationscentralerna.

Ärendet är avslutat.

Ur anmälan: ”Larmade till LKC vid efterföljande av fordon. Hamnade hos LKC Jönköping. De undrade vilken stad vi befann oss i. Efter att jag sagt Falköping och dessförinnan påpekat att vi hade ett efterföljande och vilken gata. Därefter fick jag slänga mig ur bilen då vi hade stopp på fordontet. Ingen återringde/kopplade upp oss på cirka 30 minuter efter att jag fick avbryta larmsamtalet”