03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Ett steg närmare industrimark utmed Skaravägen

Nu kommer en andra chans för kommunen att erbjuda mer industrimark till företag vid Marjarp. Detaljplanen över etapp två har reviderats och är nu ute på nytt samråd.

Det nya planförslaget för hur Skaraborgs Logistic Center ska utvecklas är nu verklighet. En månad framåt, med sista datum 3 april kan man lämna synpunkter till kommunen. Samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset den 16 mars på kvällen.

Kritik

Den förra versionen fick kommunen dra tillbaka efter skarp kritik från Länsstyrelsen som krävde att kommunen skulle ta mer hänsyn till natur- och kulturvärden. I nuvarande version har därför Marjarpskärret helt utelämnats.

Riskutredning

Därefter har kommunen gjort en ny riskutredning. Det fanns även oro för att farligt gods skulle passera nära planområdet utmed vägarna 46/184. Men planarkitekt Alexander Kouzmine hävdar att avståndet är tillräkcligt och att det inte kommer att köras farligt gods inne på det aktuella området.

Stora höjdskillnader

Området som är 30 hektar stort har stora höjdskillnader. En utmaning kommer därför att bli att schakta de stora jordmassorna.

– Det kan bli ganska höga kostnader för projektet.

Leif Bigsten öppnar upp för möjligheten till en tredje etapp om intresset för lagerverksamhet blir stort.

– Vi har inga som vill trycka på knappen för att bygga just nu, men vi vet att det finns ett stort intresse för industrimark.

Etapp 3?

Planområdet som ligger utmed 46/184 kan bli svårt att utvidga eftersom det finns en del fornlämningar i området och rödlistade arter i kärret.

– En etapp tre skulle bli svårt att anlägga österut, men jag vågar inte spekulera i var den skulle hamna, säger Alexander Kouzmine.

Byggstart 2016

Om ingen överklagar detaljplanen räknar stadsbyggnadsförvaltningen att företag ska kunna börja bygga på marken första kvartalet 2016.

Det nya planförslaget för hur Skaraborgs Logistic Center ska utvecklas är nu verklighet. En månad framåt, med sista datum 3 april kan man lämna synpunkter till kommunen. Samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset den 16 mars på kvällen.

Kritik

Den förra versionen fick kommunen dra tillbaka efter skarp kritik från Länsstyrelsen som krävde att kommunen skulle ta mer hänsyn till natur- och kulturvärden. I nuvarande version har därför Marjarpskärret helt utelämnats.

Riskutredning

Därefter har kommunen gjort en ny riskutredning. Det fanns även oro för att farligt gods skulle passera nära planområdet utmed vägarna 46/184. Men planarkitekt Alexander Kouzmine hävdar att avståndet är tillräkcligt och att det inte kommer att köras farligt gods inne på det aktuella området.

Stora höjdskillnader

Området som är 30 hektar stort har stora höjdskillnader. En utmaning kommer därför att bli att schakta de stora jordmassorna.

– Det kan bli ganska höga kostnader för projektet.

Leif Bigsten öppnar upp för möjligheten till en tredje etapp om intresset för lagerverksamhet blir stort.

– Vi har inga som vill trycka på knappen för att bygga just nu, men vi vet att det finns ett stort intresse för industrimark.

Etapp 3?

Planområdet som ligger utmed 46/184 kan bli svårt att utvidga eftersom det finns en del fornlämningar i området och rödlistade arter i kärret.

– En etapp tre skulle bli svårt att anlägga österut, men jag vågar inte spekulera i var den skulle hamna, säger Alexander Kouzmine.

Byggstart 2016

Om ingen överklagar detaljplanen räknar stadsbyggnadsförvaltningen att företag ska kunna börja bygga på marken första kvartalet 2016.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.