03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Grundskola granskas

Eleven fick ingen undervisning då denne var frånvarande långa perioder på grund av sjukdom. Det hävdar föräldrarna och har nu anmält Falköpings kommun till Skolinspektionen.

Efter att ha tagit emot anmälan har Skolinspektionen nu begärt att den aktuella grundskolans huvudman, Falköpings kommun, ska yttra sig senast den 9 mars.

Föräldrarna menar dels att deras barn inte fått det särskilda stöd i skolan som det är i behov av, dels inte fått någon undervisning då denne varit frånvarande långa perioder på grund av sjukdom. Vid ett tillfälle ska eleven ha varit frånvarande i närmare tre veckor i sträck.

Hitta lösningar

Under höstterminen 2014 ska flera möten ha hållits mellan föräldrarna, rektor, lärare och skolchef i syfte att hitta lösningar.

Men föräldrarna påstår i sin anmälan att det är de, inte skolan, som kommit med förslag till anpassningar för att lösa situationen. Man säger sig också ha dokumentation som styrker detta i form av mejl med bland annat förfrågningar till skolan om hemstudier eller distansstudier.

Inte följt rutiner

Samma dag som anmälan gjordes till Skolinspektionen fick föräldrarna ett mejl från skolans rektor med beskedet att denne tänker gå vidare med frågan om elevens omfattande frånvaro ”eftersom vi upplever att ni som föräldrar inte tar ert föräldraansvar då det gäller XX skolgång och skolplikt”.

I mejlet ska även föräldrarna ha kritiserats för att inte ha sjukanmält eller ansökt om ledighet enligt gällande rutiner. Något de tillbakavisar i sin anmälan till Skolinspektionen.

”Vårt barns förutsättningar att genomföra sin skolgång är med skolans rådande attityd mycket små”, skriver föräldrarna i anmälan.

Efter att ha tagit emot anmälan har Skolinspektionen nu begärt att den aktuella grundskolans huvudman, Falköpings kommun, ska yttra sig senast den 9 mars.

Föräldrarna menar dels att deras barn inte fått det särskilda stöd i skolan som det är i behov av, dels inte fått någon undervisning då denne varit frånvarande långa perioder på grund av sjukdom. Vid ett tillfälle ska eleven ha varit frånvarande i närmare tre veckor i sträck.

Hitta lösningar

Under höstterminen 2014 ska flera möten ha hållits mellan föräldrarna, rektor, lärare och skolchef i syfte att hitta lösningar.

Men föräldrarna påstår i sin anmälan att det är de, inte skolan, som kommit med förslag till anpassningar för att lösa situationen. Man säger sig också ha dokumentation som styrker detta i form av mejl med bland annat förfrågningar till skolan om hemstudier eller distansstudier.

Inte följt rutiner

Samma dag som anmälan gjordes till Skolinspektionen fick föräldrarna ett mejl från skolans rektor med beskedet att denne tänker gå vidare med frågan om elevens omfattande frånvaro ”eftersom vi upplever att ni som föräldrar inte tar ert föräldraansvar då det gäller XX skolgång och skolplikt”.

I mejlet ska även föräldrarna ha kritiserats för att inte ha sjukanmält eller ansökt om ledighet enligt gällande rutiner. Något de tillbakavisar i sin anmälan till Skolinspektionen.

”Vårt barns förutsättningar att genomföra sin skolgång är med skolans rådande attityd mycket små”, skriver föräldrarna i anmälan.