04 mar 2015 06:00

04 mar 2015 16:22

Femåringar flyttar in i fuktskadad skola

Trots flera år av fuktskador i Flobys gamla lågstadiebyggnad kommer lokalerna att användas av fem- och sexåringar. Barnen får inte plats i den nybyggda förskolan Mandelblomman.

Redan för fyra år sedan gjordes en undersökning som visade på fuktskador i lokalerna. I början av februari gjordes en ny bedömning av arbetsmiljön av Avonova Hälsa AB. De konstaterar att fukten finns kvar. Företaget bedömer att de som har allergi, astma eller annan överkänslighet kan reagera på doftämnen.

En förälder misstänkte att något kunde vara fel på inomhusmiljön redan 2012 och kontaktade biträdande skolchef. Föräldern uppger att barnen två år senare utvecklat överkänslighet sedan de varit med på fritidsverksamhet där. Föräldern ska då ha fått besked att ingen undersökning gjorts. Men det gjordes redan 2011 och den pekade på fuktskador i byggnaden.

Men nu ska alltså fler barn, födda 2009 in i lokalerna. Är det säkert att ha barnen där? Ed Kahrs, M, är ny i barn- och utbildningsnämnden sedan nyår säger att han ställde frågan på senaste arbetsutskottet. Han säger sig ha känt till problemet i en månad.

– Bilden vi fick var att det finns fukt, men inte på en farlig nivå, kortsiktigt. Men inom ett år måste man göra något.

Frågan ska behandlas på nästa nämnd den 9 mars.

Tycker du att det är okej med barnverksamhet där?

– Tyvärr finns det inget annat just nu. Vi har begränsade resurser och får hanskas med det vi har. Det tar tid att ordna baracker och det är tur att förskolan Mandelblomman finns. Det viktigaste är att det inte var mögelskadat.

I en ny underhållsplan som tidningen tagit del av framgår att ventilationen måste stå på dygnet runt, med övertryck. Detta för att få bort lukt som kommer från väggar. Taket ska läggas om, en vägg ska renoveras och skadade fönster bytas - före höstterminens start.

Redan för fyra år sedan gjordes en undersökning som visade på fuktskador i lokalerna. I början av februari gjordes en ny bedömning av arbetsmiljön av Avonova Hälsa AB. De konstaterar att fukten finns kvar. Företaget bedömer att de som har allergi, astma eller annan överkänslighet kan reagera på doftämnen.

En förälder misstänkte att något kunde vara fel på inomhusmiljön redan 2012 och kontaktade biträdande skolchef. Föräldern uppger att barnen två år senare utvecklat överkänslighet sedan de varit med på fritidsverksamhet där. Föräldern ska då ha fått besked att ingen undersökning gjorts. Men det gjordes redan 2011 och den pekade på fuktskador i byggnaden.

Men nu ska alltså fler barn, födda 2009 in i lokalerna. Är det säkert att ha barnen där? Ed Kahrs, M, är ny i barn- och utbildningsnämnden sedan nyår säger att han ställde frågan på senaste arbetsutskottet. Han säger sig ha känt till problemet i en månad.

– Bilden vi fick var att det finns fukt, men inte på en farlig nivå, kortsiktigt. Men inom ett år måste man göra något.

Frågan ska behandlas på nästa nämnd den 9 mars.

Tycker du att det är okej med barnverksamhet där?

– Tyvärr finns det inget annat just nu. Vi har begränsade resurser och får hanskas med det vi har. Det tar tid att ordna baracker och det är tur att förskolan Mandelblomman finns. Det viktigaste är att det inte var mögelskadat.

I en ny underhållsplan som tidningen tagit del av framgår att ventilationen måste stå på dygnet runt, med övertryck. Detta för att få bort lukt som kommer från väggar. Taket ska läggas om, en vägg ska renoveras och skadade fönster bytas - före höstterminens start.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.