05 mar 2015 06:00

05 mar 2015 06:00

Stenstorp kan vinna tillbaka parkarbetare

Stenstorps samhällsförening tar upp kampen för bättre parkskötsel och fler lägenheter i tätorten. Under tisdagskvällen hölls årsmöte dit kommunalrådet Conny Johansson, S, var inbjuden.

Gustaf Ohlsson avgick som ordförande och föreningen gjorde en ändring i stadgarna. Tidigare har det varit tio ledamöter. Från och med i år är det åtta ledamöter som gäller. Nu ska den nya gruppen konstituera sig för att utse vem som blir ny ordförande.

Conny Johansson berättade om den nya GD-skolan som är på gång och visade ritningar. Därefter blev det allmänhetens frågestund.

– Många hade synpunkter på underhållet och skötseln av samhället, som ogräsbekämpning och gräsklippning, säger Gustaf Ohlsson.

För några år sedan drog kommunen in stationerade park- och gatuarbetare i Stenstorp. De upptogs i en gemensam grupp som utgår från Falköping. Men nu ser kommunen ut att backa.

– Han trodde att någon skulle kunna bli stationerad i Stenstorp igen.

Trots två etapper med nya seniorboenden vid Björktuna så är det fortfarande är ont om möjligheter att bo kvar på orten om man vill flytta från villa till lägenhet.

– Mycket handlar om vilka hyror som folk är beredda att betala.

Diskussioner finns att detaljplanera delar av Stenstorpsskolans område till flerfamiljshus, men inget är spikat.

Conny Johansson avslutade med att bjuda in park- och gata till en träff i Stenstorp under våren i en rundvandring.

– Vi får lämna önskemål om vad som bör ses över och vilka fastigheter som står förfallna.

Den nya styrelsen består av Carina Moberg, Per Thunander, Christer Markerius, Niclas Broman, Birgit Sundh (alla fem omval). Nya ledamöter: Helena Warén, Christer Nyberg och Rolf Fritsche.

Gustaf Ohlsson avgick som ordförande och föreningen gjorde en ändring i stadgarna. Tidigare har det varit tio ledamöter. Från och med i år är det åtta ledamöter som gäller. Nu ska den nya gruppen konstituera sig för att utse vem som blir ny ordförande.

Conny Johansson berättade om den nya GD-skolan som är på gång och visade ritningar. Därefter blev det allmänhetens frågestund.

– Många hade synpunkter på underhållet och skötseln av samhället, som ogräsbekämpning och gräsklippning, säger Gustaf Ohlsson.

För några år sedan drog kommunen in stationerade park- och gatuarbetare i Stenstorp. De upptogs i en gemensam grupp som utgår från Falköping. Men nu ser kommunen ut att backa.

– Han trodde att någon skulle kunna bli stationerad i Stenstorp igen.

Trots två etapper med nya seniorboenden vid Björktuna så är det fortfarande är ont om möjligheter att bo kvar på orten om man vill flytta från villa till lägenhet.

– Mycket handlar om vilka hyror som folk är beredda att betala.

Diskussioner finns att detaljplanera delar av Stenstorpsskolans område till flerfamiljshus, men inget är spikat.

Conny Johansson avslutade med att bjuda in park- och gata till en träff i Stenstorp under våren i en rundvandring.

– Vi får lämna önskemål om vad som bör ses över och vilka fastigheter som står förfallna.

Den nya styrelsen består av Carina Moberg, Per Thunander, Christer Markerius, Niclas Broman, Birgit Sundh (alla fem omval). Nya ledamöter: Helena Warén, Christer Nyberg och Rolf Fritsche.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.