07 mar 2015 06:00

07 mar 2015 17:12

Utredning för elev dröjde - i tre terminer

Det dröjde tre terminer innan skolan i Falköping började utreda en elevs behov av särskilt stöd. Nu har Skolinspektionen inlett en granskning av ärendet.

Det var i december i fjol som en förälder till en elev på en kommunal grundskola i Falköping gjorde en anmälan till Skolinspektionen.

Bakgrunden var att den aktuella skolan, enligt anmälaren, dröjt ett och ett halvt läsår innan den började utreda elevens behov av särskilt stöd.

Nu har myndigheten beslutat att inleda en granskning och kräver att Falköpings kommun, som huvudman för skolan, ska yttra sig.

Korrekt samspel

Föräldern uppger att barnet/eleven har svårt att ha ett korrekt samspel med andra, har koncentrationssvårigheter och inte orkar med hela skoldagar.

Kritik riktas i anmälan också mot att skolan, trots försök under 1,5 år, inte förmått att se helheten i problematiken utan i stället tycker att det fungerar då det är skoltid.

Anmälaren menar också att skolan i stället för att försöka hitta en lösning bollat över ansvaret på föräldern efter att det uppstått konflikter på skolan.

Tolv frågor

Skolinspektionen har nu begärt att Falköpings kommun svarar på tolv frågor i anledning av anmälan. Bland annat om när man fick kännedom om elevens behov av stöd, om eleven givits stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen och om det funnits anledning att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. En annan fråga handlar om det tagits fram ett åtgärdsprogram.

Det var i december i fjol som en förälder till en elev på en kommunal grundskola i Falköping gjorde en anmälan till Skolinspektionen.

Bakgrunden var att den aktuella skolan, enligt anmälaren, dröjt ett och ett halvt läsår innan den började utreda elevens behov av särskilt stöd.

Nu har myndigheten beslutat att inleda en granskning och kräver att Falköpings kommun, som huvudman för skolan, ska yttra sig.

Korrekt samspel

Föräldern uppger att barnet/eleven har svårt att ha ett korrekt samspel med andra, har koncentrationssvårigheter och inte orkar med hela skoldagar.

Kritik riktas i anmälan också mot att skolan, trots försök under 1,5 år, inte förmått att se helheten i problematiken utan i stället tycker att det fungerar då det är skoltid.

Anmälaren menar också att skolan i stället för att försöka hitta en lösning bollat över ansvaret på föräldern efter att det uppstått konflikter på skolan.

Tolv frågor

Skolinspektionen har nu begärt att Falköpings kommun svarar på tolv frågor i anledning av anmälan. Bland annat om när man fick kännedom om elevens behov av stöd, om eleven givits stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen och om det funnits anledning att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. En annan fråga handlar om det tagits fram ett åtgärdsprogram.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.