09 mar 2015 12:30

09 mar 2015 12:30

Falköping i hyresmitten

Falköpings hyresbostäder höjer hyrorna med 1,20 procent i år.

Det placerar företaget på plats 15 bland de 38 allmännyttiga bostadsföretagen i länet, enligt en sammanställning som tidningen Hyra & Bostad gjort.

Mest höjer Mellerudsbostäder med sina 2,50 procent. Nöjdast är troligen hyresgästerna i Gullspångsbostäder, där höjs nämligen inte hyrorna alls.

I genomsnitt höjs hyrorna i länet med 1,08 procent. De låga höjningarna förklaras främst med det historiskt låga ränteläget.

Falköpings hyresbostäder höjer hyrorna med 1,20 procent i år.

Det placerar företaget på plats 15 bland de 38 allmännyttiga bostadsföretagen i länet, enligt en sammanställning som tidningen Hyra & Bostad gjort.

Mest höjer Mellerudsbostäder med sina 2,50 procent. Nöjdast är troligen hyresgästerna i Gullspångsbostäder, där höjs nämligen inte hyrorna alls.

I genomsnitt höjs hyrorna i länet med 1,08 procent. De låga höjningarna förklaras främst med det historiskt låga ränteläget.