10 mar 2015 06:00

10 mar 2015 06:00

Fler anmäler kränkning

Allt fler anmäler missförhållanden på skolor i Falköpings kommun. Det visar färsk statistik från Skolinspektionen.

Anmälningarna till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) om upplevda missförhållanden inom skolan, fortsatte att öka under 2014. Totalt gjordes 3 747 anmälningar. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Bristande stöd

De flesta anmälningarna rör grundskolan och handlar oftare om pojkar än flickor, särskilt när det gäller anmälningar om elever som inte fått det stöd de behöver för att nå målen i skolan. I flertalet fall är det föräldrar som anmäler.

Kränkning vanligast

Precis som tidigare år är det vanligast med anmälningar där anmälaren anser att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Näst vanligast är anmälningar om att skolan inte gett tillräckligt särskilt stöd till en elev som enligt anmälaren har behov av det.

Andra vanliga anmälningsgrunder rör skolans arbete med skolplikt, rätt till utbildning eller plats i förskolan.

Falköping följer rikstrenden. Även här ökade antalet anmälningar under fjolåret jämfört med 2013, från tolv till 15. Även i Falköping är den vanligaste grunden för anmälningar att en elev anser sig ha blivit kränkt.

Kritik i sex fall

I 14 av de 15 ärendena har Skolinspektionen meddelat sitt beslut. I sex fall riktas kritik mot huvudmannen Falköpings kommun. Det är en fördubbling jämfört med 2013.

Kräver åtgärder

I dessa fall pekar Skolinspektionen eller BEO ut brister och kräver att de rättas till. Myndigheten följer sedan upp att skolan agerar och avslutar inte ärendet förrän utpekade brister rättats till.

En anmälan från Falköping har avskrivits och ytterligare en överlämnats till huvudmannen. I övriga sex ärenden anser myndigheten att det behövs mer utredning.

Anmälningarna till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) om upplevda missförhållanden inom skolan, fortsatte att öka under 2014. Totalt gjordes 3 747 anmälningar. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Bristande stöd

De flesta anmälningarna rör grundskolan och handlar oftare om pojkar än flickor, särskilt när det gäller anmälningar om elever som inte fått det stöd de behöver för att nå målen i skolan. I flertalet fall är det föräldrar som anmäler.

Kränkning vanligast

Precis som tidigare år är det vanligast med anmälningar där anmälaren anser att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Näst vanligast är anmälningar om att skolan inte gett tillräckligt särskilt stöd till en elev som enligt anmälaren har behov av det.

Andra vanliga anmälningsgrunder rör skolans arbete med skolplikt, rätt till utbildning eller plats i förskolan.

Falköping följer rikstrenden. Även här ökade antalet anmälningar under fjolåret jämfört med 2013, från tolv till 15. Även i Falköping är den vanligaste grunden för anmälningar att en elev anser sig ha blivit kränkt.

Kritik i sex fall

I 14 av de 15 ärendena har Skolinspektionen meddelat sitt beslut. I sex fall riktas kritik mot huvudmannen Falköpings kommun. Det är en fördubbling jämfört med 2013.

Kräver åtgärder

I dessa fall pekar Skolinspektionen eller BEO ut brister och kräver att de rättas till. Myndigheten följer sedan upp att skolan agerar och avslutar inte ärendet förrän utpekade brister rättats till.

En anmälan från Falköping har avskrivits och ytterligare en överlämnats till huvudmannen. I övriga sex ärenden anser myndigheten att det behövs mer utredning.